Privaatheidsbeleid
Soos op: 03.12.2023/XNUMX/XNUMX

Ons is baie verheug dat u belangstelling in ons onderneming getoon het. Databeskerming is van 'n besonder hoë prioriteit vir die bestuur van ons. Die gebruik van die internetbladsye van ons is moontlik sonder enige aanduiding van persoonlike data; as 'n datasubjek egter spesiale ondernemingsdienste via ons webwerf wil gebruik, kan verwerking van persoonlike data nodig word. As die verwerking van persoonlike data nodig is en daar geen statutêre basis vir sodanige verwerking is nie, verkry ons gewoonlik toestemming van die datasubjek.

Die verwerking van persoonlike data, soos die naam, adres, e-posadres of telefoonnommer van 'n datasubjek sal altyd in lyn wees met die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR), en in ooreenstemming met die landspesifieke databeskermingsregulasies op ons van toepassing. Deur middel van hierdie databeskermingsverklaring wil ons onderneming die algemene publiek inlig oor die aard, omvang en doel van die persoonlike data wat ons insamel, gebruik en verwerk. Verder word datasubjekte deur middel van hierdie databeskermingsverklaring ingelig oor die regte waarop hulle geregtig is.

As die beheerder het ons talle tegniese en organisatoriese maatreëls geïmplementeer om die mees volledige beskerming van persoonlike data wat deur hierdie webwerf verwerk word, te verseker. Internet-gebaseerde data-uitsendings kan egter in beginsel sekuriteitsgapings hê, dus kan absolute beskerming nie gewaarborg word nie. Om hierdie rede is dit elke datasubjek vry om persoonlike data op alternatiewe wyse aan ons oor te dra, bv per telefoon.
Definisies
Die databeskermingsverklaring ons is gebaseer op die terme wat deur die Europese wetgewer gebruik word vir die aanvaarding van die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR). Ons databeskermingsverklaring moet leesbaar en verstaanbaar wees vir die algemene publiek, sowel as ons kliënte en sakevennote. Om dit te verseker, wil ons eers die terminologie wat gebruik word verduidelik.

In hierdie databeskermingsverklaring gebruik ons ​​onder andere die volgende terme:


a) Persoonlike data
Persoonlike data beteken enige inligting wat verband hou met 'n geïdentifiseerde of identifiseerbare natuurlike persoon ("datasubjek"). 'n Identifiseerbare natuurlike persoon is iemand wat direk of indirek geïdentifiseer kan word, veral deur verwysing na 'n identifiseerder soos 'n naam, 'n identifikasienommer, liggingdata, 'n aanlyn identifiseerder of na een of meer faktore spesifiek tot die fisiese, fisiologiese, genetiese, geestelike, ekonomiese, kulturele of sosiale identiteit van daardie natuurlike persoon.

b) Datasubjek
Datasubjek is enige geïdentifiseerde of identifiseerbare natuurlike persoon wie se persoonlike data verwerk word deur die beheerder verantwoordelik vir die verwerking.

c) Verwerking
Verwerking is enige bewerking of stel bewerkings wat op persoonlike data of op stelle persoonlike data uitgevoer word, hetsy op geoutomatiseerde wyse, soos versameling, optekening, organisering, strukturering, berging, aanpassing of verandering, herwinning, konsultasie, gebruik, openbaarmaking deur oordrag, verspreiding of andersins beskikbaarstelling, belyning of kombinasie, beperking, uitwissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking
Beperking van verwerking is die merk van gestoorde persoonlike data met die doel om die verwerking daarvan in die toekoms te beperk.

e) Profilering
Profilering beteken enige vorm van geoutomatiseerde verwerking van persoonlike data wat bestaan ​​uit die gebruik van persoonlike data om sekere persoonlike aspekte met betrekking tot 'n natuurlike persoon te evalueer, in die besonder om aspekte rakende daardie natuurlike persoon se prestasie by die werk, ekonomiese situasie, gesondheid, persoonlike voorkeure te ontleed of te voorspel. , belangstellings, betroubaarheid, gedrag, ligging of bewegings.

f) Skuilonimisering
Skuilonimisering is die verwerking van persoonlike data op so 'n wyse dat die persoonlike data nie meer aan 'n spesifieke datasubjek toegeskryf kan word sonder die gebruik van bykomende inligting nie, mits sodanige bykomende inligting afsonderlik gehou word en onderhewig is aan tegniese en organisatoriese maatreëls om te verseker dat die persoonlike data nie aan 'n geïdentifiseerde of identifiseerbare natuurlike persoon toegeskryf word nie.

g) Kontroleur of kontroleerder verantwoordelik vir die verwerking
Beheerder of kontroleerder verantwoordelik vir die verwerking is die natuurlike of regspersoon, openbare owerheid, agentskap of ander liggaam wat, alleen of saam met ander, die doeleindes en middele van die verwerking van persoonlike data bepaal; waar die doeleindes en middele van sodanige verwerking deur Unie- of Lidstaatwetgewing bepaal word, kan die beheerder of die spesifieke kriteria vir sy nominasie deur Unie- of Lidstaatwetgewing voorsien word.

h) Verwerker
Verwerker is 'n natuurlike of regspersoon, openbare owerheid, agentskap of ander liggaam wat persoonlike data namens die kontroleerder verwerk.

i) Ontvanger
Ontvanger is 'n natuurlike of regspersoon, openbare owerheid, agentskap of 'n ander liggaam, aan wie die persoonlike data bekend gemaak word, hetsy 'n derde party of nie. Openbare owerhede wat persoonlike data in die raamwerk van 'n spesifieke ondersoek in ooreenstemming met Unie- of Lidstaatwetgewing mag ontvang, word egter nie as ontvangers beskou nie; die verwerking van daardie data deur daardie openbare owerhede sal in ooreenstemming wees met die toepaslike databeskermingsreëls volgens die doeleindes van die verwerking.

j) Derde party
Derde party is 'n natuurlike of regspersoon, openbare owerheid, agentskap of liggaam anders as die datasubjek, kontroleerder, verwerker en persone wat, onder die direkte gesag van die kontroleerder of verwerker, gemagtig is om persoonlike data te verwerk.

k) Toestemming
Toestemming van die datasubjek is enige vrygegewe, spesifieke, ingeligte en ondubbelsinnige aanduiding van die datasubjek se wense waardeur hy of sy, deur 'n verklaring of deur 'n duidelike regstellende aksie, instem tot die verwerking van persoonlike data wat op hom of haar betrekking het. .

Naam en adres van die beheerder
Kontroleur vir die doeleindes van die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR), ander data-beskerming wette van toepassing in die lidstaten van die Europese Unie en ander bepalings met betrekking tot die beskerming van data is:

Kite'n Sail

Willi

231 Res. Mallorca, lot #2 - Parc de la Baie Orientale

97150 St Martin

Guadeloupe

+4917662211632

e-pos: 


Koekies / SessionStorage / LocalStorage
Die internetbladsye van ons gebruik koekies, plaaslike berging en sessieberging. Dit is om ons aanbod meer gebruikersvriendelik, effektief en veilig te maak. Plaaslike berging en sessieberging is 'n tegnologie wat deur jou blaaier gebruik word om data op jou rekenaar of mobiele toestel te stoor. Koekies is tekslêers wat via 'n internetblaaier in 'n rekenaarstelsel gestoor word. Jy kan die gebruik van koekies, plaaslike berging en sessieberging verhoed deur dit in jou blaaier te stel.

Baie webwerwe en bedieners gebruik koekies. Baie koekies bevat 'n sogenaamde koekie-ID. 'N Koekie-ID is 'n unieke identifiseerder van die koekie. Dit bestaan ​​uit 'n tekenreeks waardeur internet bladsye en bedieners toegewys kan word aan die spesifieke internetblaaier waarin die koekie gestoor is. Dit laat besoekers webwerwe en bedieners toe om die individuele blaaier van die datafakket te onderskei van ander internet blaaiers wat ander koekies bevat. 'N Spesifieke internetblaaier kan herken en geïdentifiseer word met behulp van die unieke koekie-ID.

Deur die gebruik van koekies, kan ons die gebruikers van hierdie webwerf voorsien van meer gebruikersvriendelike dienste wat nie moontlik sou wees sonder die koekie-instelling nie.

Deur middel van 'n koekie kan die inligting en aanbiedinge op ons webwerf geoptimaliseer word met die oog op die gebruiker. Met koekies kan ons, soos voorheen genoem, ons webwerfgebruikers herken. Die doel van hierdie erkenning is om dit makliker te maak vir gebruikers om ons webwerf te gebruik. Die webwerfgebruiker wat koekies gebruik, hoef bv nie toegangsgegevens in te voer elke keer as die webwerf besoek word nie, want dit word deur die webwerf oorgeneem, en die koekie word dus op die gebruiker se rekenaarstelsel gestoor. Nog 'n voorbeeld is die koekie van 'n winkelmandjie in 'n aanlynwinkel. Die aanlynwinkel onthou die artikels wat 'n klant via 'n koekie in die virtuele inkopiemandjie geplaas het.

Die opstel van die internet is 'n baie nuttige en effektiewe metode vir die gebruiker. U het ook al koekies of ander sagtewareprogramme gebruik. Internet blaaiers. As die data gedeaktiveer is, kan die gebruiker die internetblaaier gebruik om die internetblaaier te gebruik.
Insameling van algemene data en inligting
Die webwerf van ons versamel 'n reeks algemene data en inligting wanneer 'n datasubjek of outomatiese stelsel die webwerf oproep. Hierdie algemene data en inligting word in die bedienerloglêers gestoor. Versamel kan wees (1) die blaaiertipes en weergawes wat gebruik word, (2) die bedryfstelsel wat deur die toegangstelsel gebruik word, (3) die webwerf vanwaar 'n toegangstelsel ons webwerf bereik (sogenaamde verwysings), (4) die sub -webwerwe, (5) die datum en tyd van toegang tot die internetwerf, (6) 'n internetprotokoladres (IP-adres), (7) die internetdiensverskaffer van die toegangstelsel, en (8) enige ander soortgelyke data en inligting wat gebruik kan word in die geval van aanvalle op ons inligtingstegnologiestelsels.

Wanneer ons hierdie algemene data en inligting gebruik, maak ons ​​geen gevolgtrekkings oor die datasubjek nie. Hierdie inligting is eerder nodig om (1) die inhoud van ons webwerf korrek te lewer, (2) die inhoud van ons webwerf sowel as sy advertensie te optimaliseer, (3) die langtermyn lewensvatbaarheid van ons inligtingstegnologiestelsels en webwerftegnologie te verseker , en (4) wetstoepassingsowerhede voorsien van die inligting wat nodig is vir strafregtelike vervolging in die geval van 'n kuberaanval. Daarom ontleed ons anoniem versamelde data en inligting statisties, met die doel om die databeskerming en datasekuriteit van ons onderneming te verhoog, en om 'n optimale vlak van beskerming te verseker vir die persoonlike data wat ons verwerk. Die anonieme data van die bedienerloglêers word apart gestoor van alle persoonlike data wat deur 'n datasubjek verskaf word.
Registrasie op ons webwerf
Die gegewens het die moontlikheid om te registreer op die webwerf van die kontroleerder met die aanduiding van persoonlike data. Watter persoonlike data word aan die kontroleerder oorgedra, word bepaal deur die betrokke insetmasker wat vir die registrasie gebruik word. Die persoonlike data wat deur die betrokke data ingevoer word, word uitsluitlik vir interne gebruik deur die beheerder versamel en gestoor, en vir sy eie doeleindes. Die kontroleerder kan oordrag aan een of meer verwerkers aanvra (bv. 'N pakkiensdiens) wat ook persoonlike data gebruik vir 'n interne doel wat toeskryfbaar is aan die kontroleerder.

Deur op die webwerf van die beheerder te registreer, word die IP-adres - toegeken deur die internetdiensverskaffer (ISP) en deur die betrokkene gebruik - datum en tyd van die registrasie gestoor. Die stoor van hierdie data vind plaas op die agtergrond dat dit die enigste manier is om die misbruik van ons dienste te voorkom, en, indien nodig, dit moontlik te maak om gepleegde misdrywe te ondersoek. In soverre is die stoor van hierdie data nodig om die beheerder te beveilig. Hierdie data word nie aan derde partye deurgegee nie, tensy daar 'n wettige verpligting is om die data deur te gee, of as die oordrag die doel van strafregtelike vervolging dien.

Die data van die vak, die data van die vak, die data van die vak. Geregistreerde persone is gratis.

Die databeheerder sal te eniger tyd op versoek aan elke betrokkene inligting verskaf oor watter persoonlike data oor die betrokke persoon gestoor word. Daarbenewens sal die databeheerder persoonlike data regstel of uitvee op versoek of aanduiding van die betrokkene, vir sover daar geen wettige stoorverpligtinge bestaan ​​nie. Die volledige beheerder se werknemers is in hierdie opsig as kontakpersone beskikbaar vir die betrokkene.
Kontak moontlikheid via die webwerf
Die webwerf bevat inligting wat 'n vinnige elektroniese kontak met ons onderneming moontlik maak, asook direkte kommunikasie met ons, wat ook 'n algemene adres van die sogenaamde elektroniese pos (e-posadres) insluit. As 'n datasubjek die kontroleerder per e-pos of via 'n kontakvorm kontak, word die persoonlike data wat deur die datasubjek versend is, outomaties gestoor. Sulke persoonlike data wat op 'n vrywillige basis deur 'n datasubjek aan die databeheerder oorgedra word, word gestoor vir die doel om die datasubjek te verwerk of te kontak. Daar is geen oordrag van hierdie persoonlike data aan derde partye nie.
Kommentaar funksioneer in die blog op die webwerf
Ons bied gebruikers die moontlikheid om individuele opmerkings oor individuele blogbydraes te gee op 'n blog, wat op die webwerf van die kontroleerder is. 'n Blog is 'n webgebaseerde, publiek-toeganklike portaal waardeur een of meer mense wat bloggers of webbloggers genoem word, artikels kan plaas of gedagtes in sogenaamde blogplasings kan neerskryf. Blogplasings kan gewoonlik deur derde partye kommentaar gelewer word.

As 'n datasubjek 'n opmerking laat op die blog wat op hierdie webwerf gepubliseer is, word die kommentaar wat deur die datasubjek gemaak word ook gestoor en gepubliseer, sowel as inligting oor die datum van die kommentaar en oor die gebruiker (skuilnaam) wat deur die datasubjek gekies is . Daarbenewens word die IP-adres wat deur die internetdiensverskaffer (ISP) aan die datasubjek toegeken is, ook aangeteken. Hierdie berging van die IP-adres vind plaas om veiligheidsredes, en in die geval dat die datasubjek die regte van derde partye skend, of onwettige inhoud plaas deur 'n gegewe opmerking. Die berging van hierdie persoonlike data is dus in die eie belang van die databeheerder, sodat hy kan verskoon in die geval van 'n oortreding. Hierdie versamelde persoonlike data sal nie aan derde partye deurgegee word nie, tensy so 'n oordrag deur die wet vereis word of die doel van die verdediging van die databeheerder dien.
Gravatar
Vir kommentaar word die Gravatar-diens van Automatic gebruik. Gravatar pas by jou e-posadres en kaarte - as jy geregistreer is - jou avatar-beeld langs die opmerking. As jy nie geregistreer is nie, sal geen beeld vertoon word nie. Daar moet kennis geneem word dat alle geregistreerde WordPress-gebruikers outomaties by Gravatar geregistreer word. Besonderhede van Gravatar: https://en.gravatar.com
Roetine uitvee en blokkering van persoonlike data
Die data-kontroleerder verwerk en stoor die persoonlike data van die betrokke persoon slegs vir die tydperk wat nodig is om die doel van stoor te bereik, of vir sover dit deur die Europese wetgewer of ander wetgewers verleen word in wette of regulasies waaraan die beheerder onderworpe is. om.

Is verbode, of as 'n persoon in 'n bergingstydperk moet wees.
Regte van die datasubjek


a) Reg van bevestiging
Elke datasubjek sal die reg hê wat deur die Europese wetgewer verleen word om van die kontroleerder die bevestiging te verkry of persoonlike data aangaande hom of haar verwerk word of nie. Indien 'n datasubjek homself van hierdie reg van bevestiging wil gebruik, kan hy of sy enige tyd enige werknemer van die kontroleerder kontak.

b) Reg van toegang
Elke data vak moet deur 'n gebruiker nagegaan word. Verder geld die Europese riglyne en regulasies vir die volgende inligting:

die doeleindes van die verwerking;
die betrokke kategorieë persoonlike data;
die ontvangers of kategorieë van ontvangers aan wie die persoonlike data bekend gemaak is of sal word, in die besonder ontvangers in derde lande of internasionale organisasies;
waar moontlik, die beoogde tydperk waarvoor die persoonlike data gestoor sal word, of, indien nie moontlik nie, die kriteria wat gebruik is om daardie tydperk te bepaal;
die bestaan ​​van die reg om regstelling of uitwissing van persoonlike data van die beheerder te versoek, of beperking van verwerking van persoonlike data rakende die datasubjek, of om beswaar te maak teen sodanige verwerking;
die bestaan ​​van die reg om 'n klag by 'n toesighoudende gesag in te dien;
waar die persoonlike data nie van die datasubjek ingesamel word nie, enige beskikbare inligting oor die bron daarvan;
die bestaan ​​van geoutomatiseerde besluitneming, insluitend profilering, waarna in artikel 22(1) en (4) van die GDPR verwys word en, ten minste in daardie gevalle, betekenisvolle inligting oor die betrokke logika, sowel as die betekenis en beoogde gevolge van sodanige verwerking vir die datasubjek.

Verder het die betrokkene die reg om inligting te verkry oor of persoonlike data na 'n derde land of na 'n internasionale organisasie oorgedra word. Indien dit die geval is, het die betrokke persoon die reg om ingelig te word oor die nodige waarborge rakende die oordrag.

Indien 'n datasubjek homself van hierdie reg van toegang wil gebruik, kan hy of sy enige tyd enige werknemer van die kontroleerder kontak.

c) Reg op regstelling
Elke gegewens het die reg wat deur die Europese wetgewer toegestaan ​​is om sonder onnodige vertraging van die kontroleur die regstelling van onakkurate persoonsgegevens oor hom of haar te verkry. Met inagneming van die doelwitte van die verwerking, het die betrokke persoon die reg om onvolledige persoonlike data te voltooi, insluitend deur 'n aanvullende verklaring te verskaf.

Indien 'n datasubjek hierdie reg op regstelling wil uitoefen, kan hy of sy enige tyd enige werknemer van die kontroleerder kontak.

d) Reg op uitvee (Reg om vergeet te word)
Elkeen van die data is onderworpe aan die beskikbaarheid van 'n data-uitgawe. geld vir

Die persoonlike data is nie meer nodig in verband met die doeleindes waarvoor dit ingesamel of andersins verwerk is nie.
Die datasubjek onttrek toestemming waarop die verwerking gebaseer is volgens punt (a) van artikel 6(1) van die GDPR, of punt (a) van artikel 9(2) van die GDPR, en waar daar geen ander regsgrond is nie. vir die verwerking.
Die datasubjek maak beswaar teen die verwerking ingevolge artikel 21(1) van die GDPR en daar is geen oorheersende wettige gronde vir die verwerking nie, of die datasubjek maak beswaar teen die verwerking ingevolge artikel 21(2) van die GDPR.
Die persoonlike data is onwettig verwerk.
Die persoonlike data moet uitgevee word vir nakoming van 'n wetlike verpligting in Unie- of Lidstaatwetgewing waaraan die kontroleerder onderworpe is.
Die persoonlike data is ingesamel met betrekking tot die aanbod van inligtingsgemeenskapdienste waarna in artikel 8(1) van die GDPR verwys word.

Indien een van die voorgenoemde redes van toepassing is, en 'n datasubjek wil die uitvee van persoonlike data wat deur ons gestoor word versoek, kan hy of sy enige tyd enige werknemer van die kontroleerder kontak. 'n Werknemer moet dadelik verseker dat die uitveeversoek onmiddellik nagekom word.

Waar die kontroleerder persoonlike data openbaar gemaak het en ingevolge artikel 17(1) verplig is om die persoonlike data uit te vee, moet die kontroleerder, met inagneming van beskikbare tegnologie en die koste van implementering, redelike stappe, insluitend tegniese maatreëls, neem om ander in kennis te stel. beheerders wat die persoonlike data verwerk wat die datasubjek versoek het om deur sodanige beheerders uit te vee van enige skakels na, of kopieer of replisering van daardie persoonlike data, vir sover verwerking nie vereis word nie. 'n Werknemer van ons sal die nodige maatreëls in individuele gevalle reël.

e) Reg op beperking van verwerking
"Geldige" "data" - - - - - - - - - - -

Die akkuraatheid van die persoonlike data word deur die datasubjek betwis, vir 'n tydperk wat die kontroleerder in staat stel om die akkuraatheid van die persoonlike data te verifieer.
Die verwerking is onwettig en die datasubjek is teen die uitvee van die persoonlike data en versoek eerder die beperking van die gebruik daarvan.
Die kontroleerder benodig nie meer die persoonlike data vir die doeleindes van die verwerking nie, maar dit word deur die datasubjek vereis vir die vestiging, uitoefening of verdediging van regseise.
Die datasubjek het beswaar gemaak teen verwerking ingevolge artikel 21(1) van die GDPR hangende die verifikasie of die wettige gronde van die kontroleerder dié van die datasubjek ignoreer.

Indien aan een van die voorgenoemde voorwaardes voldoen word, en 'n datasubjek wil die beperking van die verwerking van persoonlike data wat deur ons gestoor word versoek, kan hy of sy enige tyd enige werknemer van die kontroleerder kontak. Die werknemer van ons sal die beperking van die verwerking reël.

f) Reg op data-oordraagbaarheid
Elke gegadigde het die reg wat deur die Europese wetgewer toegestaan ​​word, om die persoonlike inligting oor hom of haar te ontvang wat aan 'n kontroleerder verskaf is, in 'n gestruktureerde, algemeen gebruikte en masjienleesbare formaat. Hy of sy sal die reg hê om die inligting aan 'n ander beheerder te stuur sonder hindernisse van die beheerder waarop die persoonsgegevens verskaf is, solank die verwerking gebaseer is op toestemming ingevolge artikel (a) van artikel 6 (1) van die GDPR of punt (a) van Artikel 9 (2) van die GDPR, of op 'n kontrak ingevolge artikel 6 (1) van die GDPR, en die verwerking word outomaties uitgevoer, solank as wat die verwerking is nie nodig vir die verrigting van 'n taak wat in die openbare belang of in die uitoefening van amptelike magtiging in die beheerder uitgevoer word nie.

[Artikel in Turks] 20 (1) van die GDPR. vryhede en nadelige uitwerking op die regte van ander.

Om die reg op data-oordraagbaarheid te laat geld, kan die datasubjek te eniger tyd enige werknemer van ons kontak.

g) Reg op beswaar
Elke vak moet deur die Europese Hof vir Menseregte (EE) geneem word. van artikel 6 (1) van die GDPR. Dit geld ook vir profiling.

Ons sal nie meer die persoonlike data verwerk in die geval van die beswaar nie, tensy ons dwingende wettige gronde vir die verwerking kan demonstreer wat die belange, regte en vryhede van die datasubjek oorskry, of vir die vestiging, uitoefening of verdediging van regseise.

As ons persoonlike data vir direkte bemarkingsdoeleindes verwerk, sal die datasubjek die reg hê om te eniger tyd beswaar te maak teen die verwerking van persoonlike data aangaande hom of haar vir sodanige bemarking. Dit geld vir profilering in die mate wat dit met sulke direkte bemarking verband hou. As die datasubjek teen ons beswaar maak teen die verwerking vir direkte bemarkingsdoeleindes, sal ons nie meer die persoonlike data vir hierdie doeleindes verwerk nie.

Daarbenewens het die datasubjek die reg om, op gronde wat verband hou met sy of haar spesifieke situasie, beswaar te maak teen die verwerking van persoonlike data aangaande hom of haar deur ons vir wetenskaplike of historiese navorsingsdoeleindes, of vir statistiese doeleindes ingevolge Artikel 89(1) ) van die GDPR, tensy die verwerking nodig is vir die uitvoering van 'n taak wat uitgevoer word om redes van openbare belang.

Om die reg om beswaar uit te oefen, kan die datasubjek enige werknemer van ons kontak. Daarbenewens is die datasubjek vry om in die konteks van die gebruik van inligtingsgemeenskapdienste, en nieteenstaande Richtlijn 2002/58/EC, sy of haar reg om beswaar te maak op geoutomatiseerde wyse met behulp van tegniese spesifikasies te gebruik.

h) Geoutomatiseerde individuele besluitneming, insluitend profilering
Elke betrokke persoon het die reg wat deur die Europese wetgewer toegestaan ​​is om nie onderhewig te wees aan 'n besluit wat slegs gebaseer is op outomatiese verwerking nie, insluitend profilering, wat regsgevolge met betrekking tot hom of haar tot gevolg het, of hom of haar op dieselfde wyse aansienlik raak, solank die besluit (1) is nie nodig vir die aangaan of uitvoering van 'n kontrak tussen die betrokkene en 'n databeheerder nie, of (2) is nie gemagtig deur die wetgewing van die Unie of die lidstaat waaraan die beheerder onderhewig is nie en wat ook bepaal geskikte maatreëls om die regte en vryhede en wettige belange van die betrokkene te beskerm, of (3) is nie gebaseer op die uitdruklike toestemming van die betrokkene nie.

Indien die besluit (1) nodig is vir die aangaan van, of die uitvoering van, 'n kontrak tussen die datasubjek en 'n databeheerder, of (2) dit gebaseer is op die datasubjek se uitdruklike toestemming, sal ons geskikte maatreëls instel om die datasubjek se regte en vryhede en wettige belange, ten minste die reg om menslike ingryping aan die kant van die kontroleerder te verkry, om sy of haar standpunt uit te druk en die besluit te betwis.

Indien die datasubjek die regte rakende geoutomatiseerde individuele besluitneming wil uitoefen, kan hy of sy enige tyd enige werknemer van ons kontak.

i) Reg om toestemming vir databeskerming terug te trek
All-in-one

Indien die datasubjek die reg wil uitoefen om die toestemming terug te trek, kan hy of sy enige tyd enige werknemer van ons kontak.

Regsgrondslag vir die verwerking
Art. 6(1)lit. 'n GDPR dien as die wetlike basis vir verwerkingsbedrywighede waarvoor ons toestemming verkry vir 'n spesifieke verwerkingsdoel. Indien die verwerking van persoonlike data nodig is vir die uitvoering van 'n kontrak waarby die datasubjek 'n party is, soos byvoorbeeld die geval is wanneer verwerkingsbedrywighede nodig is vir die verskaffing van goedere of om enige ander diens te lewer, is die verwerking gebaseer op artikel 6(1)lit. b GDPR. Dieselfde geld vir sulke verwerkingsbedrywighede wat nodig is vir die uitvoering van pre-kontraktuele maatreëls, byvoorbeeld in die geval van navrae oor ons produkte of dienste. Is ons maatskappy onderhewig aan 'n wetlike verpligting waardeur verwerking van persoonlike data vereis word, soos vir die nakoming van belastingverpligtinge, is die verwerking gebaseer op Art. 6(1)lit. c GDPR.
In seldsame gevalle kan die verwerking van persoonlike data nodig wees om die lewensbelangrike belange van die datasubjek of van 'n ander natuurlike persoon te beskerm. Dit sal byvoorbeeld die geval wees as 'n besoeker in ons maatskappy beseer is en sy naam, ouderdom, gesondheidsversekeringsdata of ander belangrike inligting aan 'n dokter, hospitaal of ander derde party deurgegee moet word. Dan sou die verwerking op Art. 6(1)lit. d GDPR.
Laastens kan verwerkingsoperasies gebaseer word op artikel 6(1)lit. f GDPR. Hierdie regsgrondslag word gebruik vir verwerkingsbedrywighede wat nie deur enige van die bogenoemde regsgronde gedek word nie, indien verwerking nodig is vir die doeleindes van die wettige belange wat deur ons maatskappy of deur 'n derde party nagestreef word, behalwe waar sodanige belange deur die belange oorheers word. of fundamentele regte en vryhede van die datasubjek wat beskerming van persoonlike data vereis. Sulke verwerkingsoperasies is veral toelaatbaar omdat dit spesifiek deur die Europese wetgewer genoem is. Hy was van mening dat 'n regmatige belang aanvaar kan word as die datasubjek 'n kliënt van die kontroleerder is (Oorweging 47 Sin 2 GDPR).
Die wettige belange wat deur die kontroleerder of deur 'n derde party nagestreef word
Waar die verwerking van persoonlike data gebaseer is op artikel 6(1)lit. f GDPR is ons regmatige belang om ons besigheid uit te voer ten gunste van die welstand van al ons werknemers en die aandeelhouers.
Tydperk waarvoor die persoonlike data gestoor sal word
Die kriteria wat gebruik word om die tydperk van stoor van persoonlike data te bepaal, is die onderskeie statutêre retensietydperk. Na verstryking van daardie tydperk word die ooreenstemmende data roetine uitgevee, solank dit nie meer nodig is vir die nakoming van die kontrak of die aanvang van 'n kontrak nie.
Voorsiening van persoonlike data as statutêre of kontraktuele vereiste; Vereiste wat nodig is om 'n kontrak aan te gaan; Verpligting van die datasubjek om die persoonlike data te verskaf; moontlike gevolge van versuim om sulke data te verskaf
Ons verduidelik dat die verskaffing van persoonlike data gedeeltelik deur wetgewing vereis word (bv. belastingregulasies) of kan ook voortspruit uit kontraktuele bepalings (bv. inligting oor die kontraktuele vennoot).

Soms mag dit nodig wees om 'n kontrak te sluit dat die datasubjek persoonlike data aan ons verskaf, wat later deur ons verwerk moet word. Die datasubjek is byvoorbeeld verplig om persoonlike data aan ons te verskaf wanneer ons maatskappy 'n kontrak met hom of haar onderteken. Die nie-verskaffing van die persoonlike data sou tot gevolg hê dat die kontrak met die datasubjek nie gesluit kon word nie.

Voordat persoonlike data deur die datasubjek verskaf word, moet die datasubjek enige werknemer kontak. Die werknemer verduidelik aan die datasubjek of die verskaffing van die persoonlike data deur wet of kontrak vereis word of nodig is vir die sluiting van die kontrak, of daar 'n verpligting is om die persoonlike data te verskaf en die gevolge van die nie-verskaffing van die persoonlike data. data.
Die bestaan ​​van outomatiese besluitneming
Ons sien uit daarna om besluitneming of profiling te maak.

Algemene koekies
Koekies van WordPressNaam
Doel
Geldigheid


wordpress_toets_koekie
Hierdie koekie bepaal of die gebruik van koekies in die blaaier gedeaktiveer is. Tydsduur van berging: Tot die einde van die blaaiersessie (sal uitgevee word wanneer u u internetblaaier toemaak).
Sessie


PHPSESSID
Hierdie koekie stoor jou huidige sessie met betrekking tot PHP-toepassings, om te verseker dat alle kenmerke van hierdie webwerf gebaseer op die PHP-programmeertaal volledig vertoon word. Tydsduur van berging: Tot die einde van die blaaiersessie (sal uitgevee word wanneer u u internetblaaier toemaak).
Sessie


wordpress_akm_mobiel
Hierdie koekies word slegs vir die administrasiearea van ??WordPress gebruik.
1 jaar


wordpress_aangemeld_in_akm_mobiel
Hierdie koekies word slegs gebruik vir die administrasie area van WordPress en is nie van toepassing op ander werfbesoekers nie.
Sessie


wp-settings-akm_mobile
Hierdie koekies word slegs gebruik vir die administrasie area van WordPress en is nie van toepassing op ander werfbesoekers nie.
Sessie


wp-settings-time-akm_mobile
Hierdie koekies word slegs gebruik vir die administrasie area van WordPress en is nie van toepassing op ander werfbesoekers nie.
Sessie


ab
Word gebruik vir A/B-toetsing van nuwe kenmerke.
Sessie


akm_mobiel
stoor as die besoeker die mobiele weergawe van 'n webwerf wil sien.
1 dagKoekies van DSGVO AIO vir WordPress

Naam Doel Geldigheid
dsgvoaio Hierdie LocalStorage-sleutel/waarde stoor tot watter dienste die gebruiker ingestem het of nie. veranderlike
_uniek Hierdie LocalStorage-sleutel/waarde stoor 'n gegenereerde ID sodat die gebruiker se opt-in / opt-out aksies gedokumenteer kan word. Die ID word anoniem gestoor. veranderlike
dsgvoaio_create Hierdie LocalStorage sleutel / waarde stoor die tyd wanneer _uniqueuid gegenereer is. veranderlike
dsgvoaio_vgwort_disable Hierdie LocalStorage-sleutel/waarde stoor of die diens VG-woordstandaard toegelaat word of nie (instelling van die bladsyoperateur). veranderlike
dsgvoaio_ga_disable Hierdie LocalStorage-sleutel/waarde stoor of die diens Google Analytics Standard toegelaat word of nie (Huur die werfoperateur). veranderlike

Google Analytics
Hierdie webwerf gebruik verskeie dienste wat verskaf word deur Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Die gebruik van hierdie individuele dienste word hieronder in meer besonderhede beskryf.

Ons gebruik van die volgende dienste en die gepaardgaande insameling van persoonlike data (veral IP-adresse) is oor die algemeen gebaseer op ons regmatige belangstelling om ons webwerf-inhoud aantreklik te ontleed, te verbeter en te laat lyk, asook op ons regmatige belangstelling om enige advertensies aan te pas by jou behoeftes (Artikel 6 (1) f GDPR).

Google Analytics gebruik webkoekies (sien ook 3.1 “Koekies”). Koekies word op jou rekenaar gestoor en stel Google in staat om te ontleed hoe jy hierdie webwerf gebruik. Die inligting wat deur die koekie gegenereer word oor jou gebruik van hierdie webwerf word oor die algemeen na en gestoor op 'n Google-bediener in die VSA.

IP-anonimisering

Ons het IP-anonimisering op ons webwerf geaktiveer. Dit beteken dat Google jou IP-adres sal verkort voordat dit na die VSA versend word, mits die IP-adres afkomstig is van 'n lidstaat van die Europese Unie of 'n staat wat party is tot die Ooreenkoms oor die Europese Ekonomiese Gebied. Die operateur van hierdie webwerf kontrakteer Google om hierdie inligting te gebruik om te evalueer hoe jy die webwerf gebruik, om verslae oor die webwerf-aktiwiteit te skep en om ander dienste te verskaf wat verband hou met die gebruik van die webwerf en die internet. Die IP-adres wat tydens die Google Analytics-proses vanaf jou blaaier gestuur word, is nie gekoppel aan ander data wat deur Google gehou word nie.

Jou reg om beswaar teen die insameling van jou data te maak

Jy kan die stoor van koekies blokkeer deur jou blaaierinstellings dienooreenkomstig aan te pas; neem asseblief kennis dat u in sulke gevalle moontlik nie ten volle kan gebruik maak van al die funksies wat op hierdie webwerf beskikbaar is nie. Jy kan ook verhoed dat Google die data wat deur die koekie gegenereer word oor jou gebruik van die webwerf (insluitend jou IP-adres) versamel en verwerk deur die blaaier-inprop wat beskikbaar is by die volgende skakel af te laai en te installeer: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=af .

Verdere inligting oor hoe Google Analytics jou data hanteer, kan gevind word in Google se privaatheidsbeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

Die verwerking van data namens ons

Ons het 'n dataverwerkingsooreenkoms vir ons gebruik van Google Analytics gesluit en voldoen ten volle aan die streng bepalings van Duitse databeskermingsowerhede wanneer ons hierdie diens gebruik.

Versameling van demografiese data deur Google Analytics

Hierdie webwerf gebruik die Demografiese kenmerk wat deur Google Analytics verskaf word. Hierdie kenmerk maak dit moontlik om verslae te skep wat stellings bevat oor die ouderdom, geslag en belangstellings van besoekers aan hierdie webwerf. Hierdie data word versamel uit Google se gepersonaliseerde advertensies sowel as besoekerdata van derdeparty-verskaffers. Hierdie data kan nie aan enige spesifieke individue toegeskryf word nie. Jy kan hierdie kenmerk enige tyd deaktiveer deur die advertensie-instellings in jou Google-rekening aan te pas, of jy kan die algemene versameling van jou data deur Google Analytics verbied deur die stappe hierbo te volg.

Koekies van Google AnalyticsNaam
Doel
Geldigheid


_ga
Differensiasie van webwerf besoekers.
2 ure


_gid
Differensiasie van webwerf besoekers.
24 ure


_gat_gtag_UA_
Word gebruik om die versoektempo te versmoor. As Google Analytics deur Google Tag Manager verskaf word, sal hierdie webkoekie _dc_gtm_ genoem word.
1 minute


_dc_gtm_
Word gebruik om die aantal Google Analytics-bedienerversoeke te monitor.
1 minute


AMP_TOKEN
Bevat 'n tekenkode wat gebruik word om 'n kliënt-ID vanaf die AMP-kliënt-ID-diens uit te lees. Deur hierdie ID met dié van Google Analytics te pas, kan gebruikers ooreenstem wanneer hulle tussen AMP-inhoud en nie-AMP-inhoud oorskakel.
30 sekondes tot 1 jaar


_gat
Word gebruik om die aantal Google Analytics-bedienerversoeke te monitor wanneer Google Tag Manager gebruik word.
1 minuut


_gac_
Bevat inligting wat verband hou met bemarkingsveldtogte van die gebruiker. Dit word met Google AdWords / Google Ads gedeel wanneer die Google Ads- en Google Analytics-rekeninge aan mekaar gekoppel is.
90 dae


__uitma
ID wat gebruik word om gebruikers en sessies te identifiseer.
2 jaar


__utmt
Word gebruik om die aantal Google Analytics-bedienerversoeke te monitor.
10 minute


__utmb
Word gebruik om nuwe sessies en besoeke te onderskei. Hierdie koekie word gestel wanneer die GA.js javascript-biblioteek gelaai is en daar is geen bestaande __utmb-koekie nie. Die koekie word elke keer opgedateer wanneer data na die Google Analytics-bediener gestuur word.
30 minute


__utmc
Word slegs gebruik met ou Urchin-weergawes van Google Analytics en nie met GA.js nie. Was gebruik om te onderskei tussen nuwe sessies en besoeke aan die einde van 'n sessie.
Sessie


__utmz
Bevat inligting oor die verkeersbron of veldtog wat gebruiker na die webwerf gerig het. Die koekie word gestel wanneer die GA.js-javaskrip gelaai word en opgedateer wanneer data na die Google Anaytics-bediener gestuur word.
6 maande


__utmv
Bevat gepasmaakte inligting wat deur die webontwikkelaar gestel is deur die _setCustomVar-metode in Google Analytics te gebruik. Hierdie koekie word opgedateer elke keer wanneer nuwe data na die Google Analytics-bediener gestuur word.
2 jaar


__utmx
Word gebruik om te bepaal of 'n gebruiker by 'n A/B- of meerveranderlike toets ingesluit is.
18 maande


__utmxx
Word gebruik om te bepaal wanneer die A/B- of Multivariate-toets waaraan die gebruiker deelneem, eindig.
18 maande


Scroll na bo