Правила о приватности
Од: 16.04.2024

Веома нам је драго што сте показали интересовање за наше предузеће. Заштита података је од посебног високог приоритета за наш менаџмент. Коришћење наших интернет страница је могуће без навођења личних података; међутим, ако субјект података жели да користи посебне услуге предузећа преко наше веб странице, обрада личних података може постати неопходна. Ако је обрада личних података неопходна и не постоји законски основ за такву обраду, обично добијамо сагласност од носиоца података.

Обрада личних података, као што су име, адреса, адреса е-поште или број телефона субјекта података, увек ће бити у складу са Општом уредбом о заштити података (ГДПР) иу складу са прописима о заштити података специфичних за земљу применљиво на нас. Помоћу ове изјаве о заштити података, наше предузеће жели да обавести ширу јавност о природи, обиму и сврси личних података које прикупљамо, користимо и обрађујемо. Штавише, субјекти података су информисани, путем ове изјаве о заштити података, о правима на која имају право.

Као контролор, спровели смо бројне техничке и организационе мере како бисмо обезбедили најпотпунију заштиту личних података који се обрађују путем ове веб странице. Међутим, пренос података заснован на Интернету може у принципу имати безбедносне недостатке, тако да апсолутна заштита можда неће бити загарантована. Из тог разлога, сваки субјект података је слободан да нам пренесе личне податке алтернативним путем, нпр. телефоном.
Дефиниције
Наша изјава о заштити података заснована је на терминима које је користио европски законодавац за усвајање Опште уредбе о заштити података (ГДПР). Наша изјава о заштити података треба да буде читљива и разумљива широј јавности, као и нашим клијентима и пословним партнерима. Да бисмо то осигурали, прво бисмо желели да објаснимо коришћену терминологију.

У овој декларацији о заштити података, ми користимо, између осталог, следеће услове:


а) Лични подаци
Лични подаци означавају сваку информацију која се односи на идентификовано или идентификовано физичко лице („субјект података“). Физичко лице које се може идентификовати је оно које се може идентификовати, директно или индиректно, посебно позивањем на идентификатор као што је име, идентификациони број, подаци о локацији, онлајн идентификатор или на један или више фактора специфичних за физичке, физиолошке, генетски, ментални, економски, културни или друштвени идентитет тог физичког лица.

б) Субјект података
Субјект података је свако идентификовано или идентификовано физичко лице, чије личне податке обрађује контролор одговоран за обраду.

ц) Обрада
Обрада је свака операција или скуп операција које се обављају на личним подацима или скуповима личних података, било да се користе аутоматизованим средствима или не, као што су прикупљање, евидентирање, организација, структурирање, складиштење, прилагођавање или измена, преузимање, консултација, употреба, откривање путем преноса, ширења или на други начин стављања на располагање, усклађивања или комбиновања, ограничавања, брисања или уништавања.

д) Ограничење обраде
Ограничење обраде је обележавање сачуваних личних података са циљем ограничавања њихове обраде у будућности.

е) Профилисање
Профилисање значи сваки облик аутоматизоване обраде личних података који се састоји од употребе личних података за процену одређених личних аспеката који се односе на физичко лице, посебно за анализу или предвиђање аспеката који се тичу учинка тог физичког лица на послу, економске ситуације, здравља, личних преференција , интересовања, поузданост, понашање, локација или кретања.

ф) Псеудонимизација
Псеудонимизација је обрада личних података на начин да се лични подаци више не могу приписивати одређеном субјекту података без употребе додатних информација, под условом да се те додатне информације чувају одвојено и да су подложне техничким и организационим мерама како би се обезбедило да се лични подаци не приписују идентификованом или идентификованом физичком лицу.

г) Контролор или контролор одговоран за обраду
Руковалац или руковалац одговоран за обраду је физичко или правно лице, орган јавне власти, агенција или други орган који самостално или заједно са другима утврђује сврхе и средства обраде личних података; када су сврхе и средства такве обраде одређени законом Уније или државе чланице, контролор или посебни критеријуми за његово именовање могу бити предвиђени правом Уније или државе чланице.

х) Процесор
Обрађивач је физичко или правно лице, јавни орган, агенција или други орган који обрађује личне податке у име руковаоца.

и) Прималац
Прималац је физичко или правно лице, јавни орган, агенција или други орган коме се лични подаци откривају, било треће лице или не. Међутим, јавни органи који могу примити личне податке у оквиру одређене истраге у складу са правом Уније или државе чланице неће се сматрати примаоцима; обрада тих података од стране тих јавних органа биће у складу са важећим правилима заштите података у складу са сврхом обраде.

ј) Трећа страна
Треће лице је физичко или правно лице, јавни орган, агенција или тело које није субјект података, руковалац, обрађивач и лица која су, под директним овлашћењем контролора или обрађивача, овлашћена да обрађују личне податке.

к) Сагласност
Сагласност носиоца података је свака слободно дата, конкретна, информисана и недвосмислена назнака жеља субјекта података којим он или она, изјавом или јасном афирмативном радњом, означавају сагласност за обраду личних података који се односе на њега или њу. .

Име и адреса контролора
Контролор у сврху Опште уредбе о заштити података (ГДПР), другим законима о заштити података који се примјењују у земљама чланицама Европске уније и другим одредбама везаним за заштиту података:

Ките'н Саил

Вилли

231 Рес. Мајорка, парцела #2 - Парц де ла Баие Ориентале

97150 Свети Мартин

Гвадалупе

+4917662211632

Е-маил: 


Колачићи / СессионСтораге / ЛоцалСтораге
Наше интернет странице користе колачиће, лоцалстораге и сессионстораге. Ово је да нашу понуду учинимо једноставнијом за корисника, ефикаснијом и сигурнијом. Локално складиштење и складиштење сесија је технологија коју користи ваш претраживач за складиштење података на вашем рачунару или мобилном уређају. Колачићи су текстуалне датотеке које се чувају у рачунарском систему преко интернет претраживача. Можете спречити употребу колачића, локалног складишта и сесије тако што ћете их поставити у свом претраживачу.

Многи интернет сајтови и сервери користе колачиће. Многи колачићи садрже такозвани ИД колачића. ИД колачића је јединствени идентификатор колачића. Може се користити као веб прегледач или као веб прегледач. Ово вам омогућава да претражујете Интернет странице и сервере како бисте разликовали појединачне прегледаче са датата. Специфични Интернет претраживач може се препознати и идентификовати користећи јединствени ИД колачића.

Коришћењем колачића, можемо корисницима ове веб странице пружити услуге које су прилагођеније корисницима које не би биле могуће без подешавања колачића.

Помоћу колачића информације и понуде на нашој веб локацији могу се оптимизовати с обзиром на корисника. Колачићи нам омогућавају, као што је претходно поменуто, да препознамо кориснике наше веб странице. Сврха овог признања је да олакша корисницима употребу наше веб странице. Корисник веб странице који користи колачиће, нпр. Не мора да уноси податке о приступу сваки пут када веб локацији приступи, јер то веб локација преузима, а колачић се на тај начин чува у рачунарском систему корисника. Други пример је колачић са колица за куповину у интернет продавници. Интернет продавница памти чланке које је купац ставио у виртуелну корпу за куповину путем колачића.

Особа која се бави подацима може у било ком тренутку спречити постављање колачића путем наше интернет странице помоћу коришћеног Интернет претраживача и трајно негирати подешавање колачића. Штавише, већ подешени колачићи могу се у било ком тренутку избрисати преко Интернет претраживача или других софтверских програма. Ово су најпопуларнији Интернет претраживачи. Ако је субјект података деактивирао подешавање колачића у коришћеном интернет претраживачу, не могу се користити све функције нашег веб сајта.
Прикупљање општих података и информација
Наша веб локација прикупља низ општих података и информација када субјект података или аутоматизовани систем позове веб локацију. Ови општи подаци и информације се чувају у фајловима евиденције сервера. Прикупљени могу бити (1) типови и верзије претраживача који се користе, (2) оперативни систем који користи систем за приступ, (3) веб локација са које приступни систем долази до наше веб странице (тзв. реферери), (4) под - веб странице, (5) датум и време приступа Интернет сајту, (6) адресу интернет протокола (ИП адреса), (7) провајдер Интернет услуга система за приступ, и (8) све друге сличне податке и информације које се могу користити у случају напада на наше системе информационих технологија.

Када користимо ове опште податке и информације, не доносимо никакве закључке о субјекту података. Уместо тога, ове информације су потребне да (1) исправно испоручимо садржај наше веб странице, (2) оптимизујемо садржај наше веб странице као и њене рекламе, (3) обезбедимо дугорочну одрживост наших система информационих технологија и технологије веб странице , и (4) обезбеди органима за спровођење закона информације неопходне за кривично гоњење у случају сајбер-напада. Због тога анонимно прикупљене податке и информације анализирамо статистички, са циљем да повећамо заштиту података и сигурност података нашег предузећа, као и да обезбедимо оптималан ниво заштите личних података које обрађујемо. Анонимни подаци серверских лог фајлова се чувају одвојено од свих личних података које даје субјект података.
Регистрација на нашој веб страници
Субјект података има могућност регистрације на веб локацији контролора са назнаком личних података. Који се лични подаци преносе контролору, одређује се одговарајућом улазном маском која се користи за регистрацију. Лични подаци које је унео носилац података прикупља и чува искључиво за интерну употребу од стране контролора и за његове сопствене сврхе. Контролор може захтевати пренос једном или више обрађивача (нпр. Пакетна услуга) који такође користи личне податке за интерну сврху која се може приписати контролору.

Регистровањем на веб локацији контролора, ИП адреса коју додељује добављач Интернет услуга (ИСП) и користи је субјект података такође се чувају датум и време регистрације. Чување ових података одвија се у позадини да је то једини начин да се спречи злоупотреба наших услуга и, ако је потребно, омогући истрага почињених прекршаја. Утолико је складиштење ових података неопходно за осигурање контролера. Ови подаци се не прослеђују трећим лицима осим ако не постоји законска обавеза преноса података или ако пренос служи циљу кривичног гоњења.

Регистрација субјекта података, уз добровољно навођење личних података, има за циљ да омогући контролору да понуди садржај или услуге субјекта података који се могу понудити само регистрованим корисницима због природе предмета о коме је реч. Регистрована лица могу у било ком тренутку да промене личне податке наведене током регистрације или да их у потпуности избришу из базе података контролора.

Контролор података ће у било које време пружити информације на захтев сваком субјекту података о томе који се лични подаци чувају о субјекту података. Поред тога, контролор података ће исправити или избрисати личне податке на захтев или назначење субјекта података, уколико не постоје законске обавезе чувања. Цјелокупни радници контролора су у овом погледу доступни носиоцу података као контакт особе.
Могућност контакта преко сајта
Сајт садржи информације које омогућавају брз електронски контакт са нашим предузећем, као и директну комуникацију са нама, што укључује и општу адресу такозване електронске поште (е-маил адреса). Ако субјект података контактира контролора путем е-поште или путем обрасца за контакт, лични подаци које је субјект података пренео се аутоматски чувају. Такви лични подаци које субјект података на добровољној основи преноси контролору података чувају се у сврху обраде или контакта са субјектом података. Нема преноса ових личних података трећим лицима.
Коментари функционишу у блогу на веб локацији
Корисницима нудимо могућност да оставе појединачне коментаре о појединачним блог доприносима на блогу, који се налази на веб страници контролора. Блог је јавно доступан портал заснован на вебу, преко којег једна или више особа које се називају блогери или веб-блогери могу објављивати чланке или записивати мисли у такозваним блогпостовима. Блог постове обично могу коментарисати треће стране.

Ако субјект података остави коментар на блогу објављеном на овој веб страници, коментари субјекта података се такође чувају и објављују, као и информације о датуму коментара и о корисниковом (псеудониму) који је изабрао субјект података . Поред тога, ИП адреса коју је провајдер Интернет услуга (ИСП) доделио субјекту података такође се евидентира. Ово складиштење ИП адресе се одвија из безбедносних разлога, иу случају да субјект података крши права трећих лица, или поставља незаконит садржај кроз дати коментар. Чување ових личних података је, дакле, у сопственом интересу контролора података, тако да он може да се ослободи у случају повреде. Ови прикупљени лични подаци неће бити прослеђени трећим лицима, осим ако такав пренос није прописан законом или служи у сврху одбране контролора података.
Граватар
За коментаре се користи сервис Граватар из Аутоматица. Граватар одговара вашој имејл адреси и мапама - ако сте регистровани - вашој слици аватара поред коментара. Ако нисте регистровани, слика неће бити приказана. Треба напоменути да се сви регистровани ВордПресс корисници аутоматски региструју на Граватар. Детаљи о Граватару: хттпс: //ен.граватар.цом
Рутинско брисање и блокирање личних података
Контролер података обрађује и чува личне податке субјекта података само у периоду који је потребан за постизање сврхе складиштења, или уколико је то дат од стране европског законодавца или других законодаваца толерише.

Уколико се сврха складиштења не примјењује или ако је европски рок за складиштење прописан од стране европског законодавца или другог надлежног законодавца, онда се лични подаци рутински блокирају или бришу у складу са законским захтјевима.
Права субјекта података


а) Право на потврду
Сваки субјект података имаће право које му даје европски законодавац да од контролора добије потврду о томе да ли се лични подаци који се односе на њега обрађују или не. Ако субјект података жели да искористи ово право на потврду, он или она могу, у било ком тренутку, да контактирају било ког запосленог у контролору.

б) Право приступа
Сваки субјект података треба да има право приступа информацијама европског законодавца о његовим или њеним личним подацима који се чувају у било ком тренутку и копију ових информација. Надаље, европске директиве и уредбе омогућавају приступ субјекту података следећим информацијама:

сврхе обраде;
категорије личних података о којима се ради;
примаоце или категорије прималаца којима су лични подаци откривени или ће бити откривени, посебно примаоци у трећим земљама или међународним организацијама;
где је могуће, предвиђени период за који ће се лични подаци чувати, или, ако није могуће, критеријуме који се користе за одређивање тог периода;
постојање права да се од контролора захтева исправка или брисање личних података, или ограничење обраде личних података који се тичу субјекта података, или да се уложи приговор на такву обраду;
постојање права на подношење жалбе надзорном органу;
када се лични подаци не прикупљају од субјекта података, све доступне информације о њиховом извору;
постојање аутоматизованог доношења одлука, укључујући профилисање, из члана 22(1) и (4) ГДПР-а и, барем у тим случајевима, значајне информације о логици која је укључена, као и о значају и предвиђеним последицама таква обрада за субјекта података.

Даље, субјект података има право да добије информације о томе да ли се лични подаци преносе у трећу земљу или у међународну организацију. Тамо где је то случај, субјект података је право да буде упознат са одговарајућим заштитним средствима везаним за пренос.

Ако субјект података жели да искористи ово право на приступ, он или она могу, у било које време, да контактирају било ког запосленог у контролору.

ц) Право на исправку
Сваки субјект података треба да има право да прибави европског законодавца од контролора без непотребног одлагања. Узимајући у обзир сврху обраде, субјекат података има право на непотпуне личне податке, укључујући и пружање додатне изјаве.

Ако субјект података жели да искористи ово право на исправку, он или она могу, у било ком тренутку, да контактирају било ког запосленог у контролору.

д) Право на брисање (Право на заборав)
Сваки субјект података има право да прими од европског законодавца да прибави личне податке о брисању надзорника. примењује се све док обрада није неопходна:

Лични подаци више нису потребни у односу на сврхе за које су прикупљени или на други начин обрађени.
Субјект података повлачи сагласност на којој се обрада заснива у складу са тачком (а) члана 6(1) ГДПР-а или тачком (а) члана 9(2) ГДПР-а, и ако не постоји други правни основ за обраду.
Субјект података приговара обради у складу са чланом 21(1) ГДПР-а и не постоје важнији легитимни разлози за обраду, или субјект података приговара обради у складу са чланом 21(2) ГДПР-а.
Лични подаци су незаконито обрађени.
Лични подаци морају бити избрисани ради усаглашености са законском обавезом у праву Уније или државе чланице којој контролор подлеже.
Лични подаци су прикупљени у вези са понудом услуга информационог друштва из члана 8(1) ГДПР-а.

Ако постоји један од горе наведених разлога, а субјект података жели да затражи брисање личних података које чувамо, он или она могу, у било ком тренутку, да контактирају било ког запосленог у контролору. Запослени код нас ће одмах обезбедити да се захтев за брисање одмах испуни.

Када је контролор објавио личне податке и обавезан је у складу са чланом 17(1) да избрише личне податке, руковалац ће, узимајући у обзир доступну технологију и трошкове имплементације, предузети разумне кораке, укључујући техничке мере, да обавести друге контролори који обрађују личне податке за које је субјекат података затражио брисање било каквих веза са тим личним подацима или копирања или репликације од стране тих контролора, уколико обрада није потребна. Наши запослени ће организовати неопходне мере у појединачним случајевима.

е) Право на ограничење обраде
Сваки субјект података има право да прибави од европског законодавца да прибави регулатору ограничење обраде ако се примјењује једно од сљедећих:

Тачност личних података оспорава субјект података, на период који омогућава контролору да провери тачност личних података.
Обрада је незаконита и субјект података се противи брисању личних података и уместо тога захтева ограничење њихове употребе.
Руковаоцу више нису потребни лични подаци за потребе обраде, али су они потребни субјекту података за успостављање, остваривање или одбрану правних захтева.
Субјект података је уложио приговор на обраду у складу са чланом 21(1) ГДПР-а док се не провери да ли легитимни разлози контролора имају предност над онима на које се подаци односе.

Ако је један од горе наведених услова испуњен, а субјект података жели да затражи ограничење обраде личних података које чувамо, он или она могу у било ком тренутку контактирати било ког запосленог у контролору. Наш запосленик ће уредити ограничење обраде.

ф) Право на преносивост података
Сваки субјект података треба да има право да буде заштићен од стране европског законодавца, да прима личне податке, Он или она има право да преноси те податке на неки други контролер без ометања од стране контролора у којој је услуга личне податке, док је обрада заснива се на сагласности у складу са тачком (а) ~ лана КСНУМКС (КСНУМКС) од БДП је једна тачка (а) ~ лана КСНУМКС (КСНУМКС) БДП је, да је на уговору у складу са тачком (б) члана КСНУМКС (КСНУМКС) на је БДП, а обрада се врши аутоматски помоћу, док Задатак је извршити задатак на контролисан начин.

Фуртхермор да, у остваривању то осјећај је у реду да се преношење података у складу са чланом КСНУМКС (КСНУМКС) БДП је, субјекат података има право да личне податке који се преносе Еоропе од једног контролера у други, где технички изводљиво и при томе не негативно утичу на права и слободе других.

Да би остварио право на преносивост података, субјект података може у било ком тренутку контактирати било ког нашег запосленог.

г) Право на приговор
Сваки субјект података има право да буде заштићен од стране европског законодавца, у односу на основе које се односе на, ) члана КСНУМКС (КСНУМКС) ГДПР. Ово се односи и на профилисање на основу ових одредаба.

Више нећемо обрађивати личне податке у случају приговора, осим ако не можемо да покажемо убедљиве легитимне разлоге за обраду који имају предност над интересима, правима и слободама субјекта података, или за успостављање, остваривање или одбрану правних захтева.

Ако обрађујемо личне податке у сврхе директног маркетинга, субјект података има право да у сваком тренутку уложи приговор на обраду личних података који се односе на њега или њу за такав маркетинг. Ово се односи на профилисање у мери у којој је повезано са таквим директним маркетингом. Ако нам субјект података уложи приговор на обраду у сврхе директног маркетинга, више нећемо обрађивати личне податке у ове сврхе.

Поред тога, субјекат података има право, из разлога који се односе на његову или њену конкретну ситуацију, да уложи приговор на обраду личних података који се односе на њега или њу у сврхе научног или историјског истраживања, или у статистичке сврхе у складу са чланом 89(1). ) ГДПР-а, осим ако је обрада неопходна за обављање задатка који се спроводи из разлога јавног интереса.

Да би искористио право на приговор, субјект података може контактирати било ког нашег запосленог. Поред тога, субјект података је слободан да у контексту коришћења услуга информационог друштва, и без обзира на Директиву 2002/58/ЕЦ, користи своје право на приговор аутоматизованим средствима користећи техничке спецификације.

х) Аутоматизовано индивидуално доношење одлука, укључујући профилисање
Сваки субјект података имаће право европског законодавца да не подлеже одлуци која се заснива искључиво на аутоматизованој обради, укључујући профилисање, која производи правне ефекте који се тичу њега или слично значајно утиче на њега, све док одлука траје. (1) није неопходно за закључивање или извршавање уговора између субјекта података и контролора података, или (2) није одобрено законом Уније или државе чланице коме је контролор подложан и који такође предвиђа предузме одговарајуће мере за заштиту права и слобода и легитимних интереса носиоца података или (3) се не заснива на изричитом пристанку носиоца података.

Ако је одлука (1) неопходна за склапање или извршење уговора између субјекта података и контролора података, или (2) је заснована на изричитој сагласности субјекта података, ми ћемо предузети одговарајуће мере да заштитимо права и слободе и легитимни интереси субјекта података, барем право на људску интервенцију од стране руковаоца, да изрази своје гледиште и оспори одлуку.

Ако субјект података жели да користи права у вези са аутоматизованим индивидуалним доношењем одлука, он или она могу, у било ком тренутку, да контактирају било ког нашег запосленог.

и) Право на повлачење сагласности за заштиту података
Сваки субјект података треба да има право да прими европско законодавство да повуче његову или њену сагласност на своје личне податке у било које вријеме.

Ако субјект података жели да искористи право на повлачење сагласности, он или она могу, у било ком тренутку, да контактирају било ког нашег запосленог.

Правни основ за обраду
Уметност. 6(1)лит. ГДПР служи као правни основ за операције обраде за које добијамо сагласност за одређену сврху обраде. Ако је обрада личних података неопходна за извршење уговора у коме је субјект података страна, као што је случај, на пример, када су операције обраде неопходне за испоруку добара или за пружање било које друге услуге, обрада је на основу члана 6(1)лит. б ГДПР. Исто важи и за такве операције обраде које су неопходне за спровођење предуговорних мера, на пример у случају упита у вези са нашим производима или услугама. Да ли наше предузеће подлеже законској обавези којом се захтева обрада личних података, као што је за испуњење пореских обавеза, обрада је заснована на чл. 6(1)лит. ц ГДПР.
У ретким случајевима, обрада личних података може бити неопходна да би се заштитили витални интереси субјекта података или другог физичког лица. То би био случај, на пример, ако је посетилац повређен у нашој компанији и његово име, године, подаци о здравственом осигурању или друге виталне информације би морали да буду прослеђени лекару, болници или другој трећој страни. Тада би се обрада заснивала на чл. 6(1)лит. д ГДПР.
Коначно, радње обраде могу се заснивати на члану 6(1)лит. ф ГДПР. Овај правни основ се користи за радње обраде које нису обухваћене ниједним од горе наведених правних основа, ако је обрада неопходна у сврхе легитимних интереса које води наша компанија или трећа страна, осим када су ти интереси надјачани интересима или основна права и слободе субјекта података који захтевају заштиту личних података. Такви поступци обраде су посебно дозвољени јер их је посебно поменуо европски законодавац. Сматрао је да се легитимни интерес може претпоставити ако је субјект података клијент контролора (Превод 47 реченица 2 ГДПР).
Легитимни интереси које води контролор или трећа страна
Када се обрада личних података заснива на члану 6(1) лит. ф ГДПР наш легитимни интерес је да своје пословање обављамо у корист добробити свих наших запослених и акционара.
Период за који ће се лични подаци чувати
Критеријуми који се користе за одређивање периода чувања личних података је одговарајући законски период задржавања. Након истека тог периода, одговарајући подаци се рутински бришу, све док то више није потребно за испуњавање уговора или покретање уговора.
Пружање личних података као законски или уговорни захтев; Услов неопходан за склапање уговора; Обавеза носиоца података да пружи личне податке; могуће последице непружања таквих података
Појашњавамо да је давање личних података делимично обавезно по закону (нпр. порески прописи) или може произаћи и из уговорних одредби (нпр. информација о уговорном партнеру).

Понекад може бити потребно закључити уговор да нам носилац података достави личне податке, које ми накнадно морамо обрадити. Субјекат података је, на пример, дужан да нам пружи личне податке када наша компанија потпише уговор са њим или њом. Недостављање личних података би за последицу имало да се уговор са субјектом података не би могао закључити.

Пре него што носилац података пружи личне податке, носилац података мора контактирати било ког запосленог. Запослени појашњава субјекту података да ли је давање личних података прописано законом или уговором или је неопходно за закључење уговора, да ли постоји обавеза давања личних података и последице недостављања личних података. података.
Постојање аутоматизованог одлучивања
Као одговорна компанија, ми не користимо аутоматско доношење одлука или профилисање.

Општи колачићи
Колачићи из ВордПресс-аИме
Сврха
Пуноважност


вордпресс_тест_цоокие
Овај колачић одређује да ли је употреба колачића онемогућена у претраживачу. Трајање складиштења: До краја сесије претраживача (биће избрисано када затворите интернет претраживач).
Седница


ПХПСЕССИД
Овај колачић чува вашу тренутну сесију у односу на ПХП апликације, обезбеђујући да су све функције ове веб странице засноване на ПХП програмском језику у потпуности приказане. Трајање складиштења: До краја сесије претраживача (биће избрисано када затворите интернет претраживач).
Седница


вордпресс_акм_мобиле
Ови колачићи се користе само за област администрације ??ВордПресс-а.
1 година


вордпресс_логгед_ин_акм_мобиле
Ови колачићи се користе само за област администрације ??ВордПресс-а и не примењују се на друге посетиоце сајта.
Седница


вп-сеттингс-акм_мобиле
Ови колачићи се користе само за област администрације ??ВордПресс-а и не примењују се на друге посетиоце сајта.
Седница


вп-сеттингс-тиме-акм_мобиле
Ови колачићи се користе само за област администрације ??ВордПресс-а и не примењују се на друге посетиоце сајта.
Седница


аб
Користи се за А/Б тестирање нових функција.
Седница


акм_мобиле
чува ако посетилац жели да види мобилну верзију веб локације.
1 данКолачићи из ДСГВО АИО за ВордПресс

Име Намена Пуноважност
дсгвоаио Овај кључ/вредност ЛоцалСтораге чува на које услуге је корисник пристао или не. варијабла
_уникуеуид Овај кључ/вредност ЛоцалСтораге складишти генерисани ИД тако да корисникове радње прихватања/одјављивања могу бити документоване. ИД се чува анонимно. варијабла
дсгвоаио_цреате Овај кључ/вредност ЛоцалСтораге чува време када је _уникуеуид генерисан. варијабла
дсгвоаио_вгворт_дисабле Овај кључ/вредност ЛоцалСтораге чува да ли је стандард за ВГ реч услуге дозвољен или не (подешавање оператора странице). варијабла
дсгвоаио_га_дисабле Овај кључ/вредност ЛоцалСтораге чува да ли је услуга Гоогле Аналитицс Стандард дозвољена или не (Унајмљивање оператера сајта). варијабла

Гугл анализе
Ова веб локација користи различите услуге које пружа Гоогле Иреланд Лимитед, Гордон Хоусе, Барров Стреет, Дублин 4, Ирска. Коришћење ових појединачних услуга је детаљније описано у наставку.

Наше коришћење следећих услуга и повезаног прикупљања личних података (посебно ИП адреса) се генерално заснива на нашем легитимном интересу да анализирамо, побољшамо и учинимо да садржај наше веб странице изгледа привлачно, као и на нашем легитимном интересу да било какво оглашавање прилагодимо вашем потребе (члан 6 (1) ф ГДПР).

Гоогле аналитика користи колачиће (погледајте и 3.1 „Колачићи“). Колачићи се чувају на вашем рачунару и омогућавају Гоогле-у да анализира како користите ову веб локацију. Информације које генерише колачић о вашем коришћењу ове веб странице се генерално преносе и чувају на Гоогле серверу у САД.

ИП анонимизација

Активирали смо ИП анонимизацију на нашој веб страници. То значи да ће Гоогле скратити вашу ИП адресу пре него што је пренесе у САД, под условом да ИП адреса потиче из државе чланице Европске уније или државе која је потписница Споразума о Европском економском простору. Оператер овог веб-сајта уговара са Гоогле-ом да користи ове информације за процену начина на који користите веб-сајт, за креирање извештаја о активностима веб-сајта и за пружање других услуга у вези са коришћењем веб-сајта и интернета. ИП адреса пренета из вашег претраживача током процеса Гоогле аналитике није повезана са другим подацима које држи Гоогле.

Ваше право да уложите приговор на прикупљање ваших података

Можете блокирати складиштење колачића тако што ћете прилагодити подешавања вашег претраживача у складу са тим; имајте на уму, међутим, да у таквим случајевима можда нећете моћи у потпуности да искористите све функције доступне на овој веб локацији. Такође можете спречити Гоогле да прикупља и обрађује податке које генерише колачић о вашем коришћењу веб странице (укључујући вашу ИП адресу) преузимањем и инсталирањем додатка за прегледач који је доступан на следећем линку: хттпс: //тоолс.гоогле.цом/ длпаге/гаоптоут?хл=ср .

Додатне информације о томе како Гоогле аналитика рукује вашим подацима можете пронаћи у Гоогле-овој политици приватности: хттпс: //суппорт.гоогле.цом/аналитицс/ансвер/6004245 ?хл=ср.

Обрада података у наше име

Склопили смо уговор о обради података за наше коришћење Гоогле аналитике и у потпуности поштујемо строге одредбе немачких органа за заштиту података када користимо ову услугу.

Прикупљање демографских података од стране Гоогле аналитике

Ова веб локација користи демографску функцију коју пружа Гоогле аналитика. Ова функција омогућава креирање извештаја који садрже изјаве о узрасту, полу и интересовањима посетилаца овог сајта. Ови подаци се прикупљају из Гоогле-овог персонализованог оглашавања, као и података о посетиоцима од независних добављача. Ови подаци се не могу приписати било којој конкретној особи. Ову функцију можете да онемогућите у било ком тренутку тако што ћете прилагодити подешавања огласа на свом Гоогле налогу или можете да забраните опште прикупљање ваших података од стране Гоогле аналитике тако што ћете пратити горе наведене кораке.

Колачићи из Гоогле аналитикеИме
Сврха
Пуноважност


_га
Диференцијација посетилаца веб странице.
2 сата


_гид
Диференцијација посетилаца веб странице.
24 сата


_гат_гтаг_УА_
Користи се за смањење стопе захтева. Ако се Гоогле аналитика пружа преко Гоогле менаџера ознака, овај колачић ће се звати _дц_гтм_.
1 минута


_дц_гтм_
Користи се за праћење броја захтева сервера Гоогле аналитике.
1 минута


АМП_ТОКЕН
Садржи токен код који се користи за читање ИД-а клијента из АМП услуге ИД клијента. Упаривање овог ИД-а са ИД-ом Гоогле аналитике, корисници могу да се упаре приликом преласка са АМП садржаја на садржај који није АМП.
30 секунди до 1 године


_гат
Користи се за праћење броја захтева сервера Гоогле аналитике када се користи Гоогле менаџер ознака.
1 минут


_гац_
Садржи информације везане за маркетиншке кампање корисника. Они се деле са Гоогле АдВордс-ом/Гоогле Адс-ом када су налози Гоогле Адс-а и Гоогле аналитике повезани заједно.
90 дана


__утма
ИД који се користи за идентификацију корисника и сесија.
2 године


__утмт
Користи се за праћење броја захтева сервера Гоогле аналитике.
10 минута


__утмб
Користи се за разликовање нових сесија и посета. Овај колачић се поставља када се учи јавасцрипт библиотека ГА.јс и не постоји постојећи колачић __утмб. Колачић се ажурира сваки пут када се подаци шаљу на сервер Гоогле аналитике.
30 минута


__утмц
Користи се само са старим Урцхин верзијама Гоогле аналитике, а не са ГА.јс. Користи се за разликовање нових сесија и посета на крају сесије.
Седница


__утмз
Садржи информације о извору саобраћаја или кампањи која је усмерила корисника на веб локацију. Колачић се поставља када се ГА.јс јавасцрипт учита и ажурира када се подаци пошаљу на сервер Гоогле Анаитицс.
6 месеци


__утмв
Садржи прилагођене информације које је поставио веб-програмер помоћу методе _сетЦустомВар у Гоогле аналитици. Овај колачић се ажурира сваки пут када се нови подаци шаљу на сервер Гоогле аналитике.
2 године


__утмк
Користи се за одређивање да ли је корисник укључен у А/Б или Мултиваријантни тест.
18 месеци


__утмкк
Користи се за одређивање када се завршава А/Б или мултиваријантни тест у којем корисник учествује.
18 месеци


Дођите на врх