Avtryck

Information enligt § 5 TMG

Kite'n Sail
Willi
231 Res. Mallorca, tomt #2 - Parc de la Baie Orientale
97150 St Martin
guadeloupe

Representerad av: Willi

Kontakt:
Tel: + 4917662211632
E-post:

Villkor

Ansvar för länkar:
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part, på vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av webbplatserna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade webbplatserna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll identifierades inte vid länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis på brott mot lagen. Om vi ​​blir medvetna om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Ansvar för innehåll:
Innehållet på våra sidor skapades med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med 7 § paragraf. 1 TMG (tyska telemedielagen) och allmänna lagar. Enligt § 8 ​​till 10 TMG är vi inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta hänseende är dock endast möjligt från tidpunkten för kännedom om en konkret överträdelse. Om vi ​​blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort innehållet i fråga omedelbart.

Copyright
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av dessa sidor är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. I synnerhet identifieras innehåll från tredje part som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi ​​blir medvetna om några intrång kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Bläddra till början