Adatvédelmi irányelvek
Állapot: 03.12.2023

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos gazdálkodásunk számára. Az internetes oldalaink használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok kezelése szükséges, és az adatkezelésnek nincs törvényi alapja, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, mint például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének mindig összhangban kell lennie az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelmi előírásokkal. vonatkozik ránk. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

Adatkezelőként számos technikai és szervezési intézkedést hajtottunk végre annak érdekében, hogy biztosítsuk a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok legteljesebb védelmét. Az internet alapú adatátvitelben azonban elvileg lehetnek biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem biztos, hogy garantált. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.
Definíciók
Az adatvédelmi nyilatkozatunk az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:


a) Személyes adatok
Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

b) Érintett
Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

c) Feldolgozás
Adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, akár automatizált eszközökkel, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tételsel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

d) A feldolgozás korlátozása
Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőbeni feldolgozásukat korlátozzák.

e) Profilalkotás
A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely abból áll, hogy a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére és személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére használják fel. , érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.

f) Álnevesítés
Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtétele szükséges annak biztosítására. hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartoznak.

g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő
Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének konkrét kritériumait uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

h) Processzor
Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

i) Címzett
A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amellyel a személyes adatot átadják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Mindazonáltal az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében, nem tekintendők címzettnek; ezen adatok e hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

j) Harmadik fél
Harmadik személy az érintetten, adatkezelőn, adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok kezelésére.

k) Hozzájárulás
Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekményével hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. .

A vezérlő neve és címe
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemhez kapcsolódó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:

Kite'n Sail

Willi

231 Res. Mallorca, 2. tétel – Parc de la Baie Orientale

97150 St. Martin

Guadeloupe

+4917662211632

E-mail: 


Cookie-k / SessionStorage / LocalStorage
Az internetes oldalaink cookie-kat, helyi tárhelyet és sessionstorage-t használnak. Ennek célja, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A helyi tárolás és a munkamenet-tárolás egy olyan technológia, amelyet a böngésző használ adatok tárolására a számítógépen vagy mobileszközön. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszer egy internetes böngészőn keresztül tárol. Megakadályozhatja a cookie-k, a helyi tárhely és a sessionstorage használatát, ha beállítja ezeket a böngészőjében.

Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Web böngészőként vagy böngészőként használható. Ez lehetővé teszi az internetes oldalak és kiszolgálók böngészését, hogy megkülönböztessék az egyes böngészőket a dátumoktól. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.

A cookie-k használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tudunk nyújtani a weboldal használói számára, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

Útján cookie-t, információk és ajánlatok honlapunkon lehet optimalizálni a felhasználó igényeit. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, mint korábban említettük, hogy ismerje el honlapunkra felhasználók. E felismerés az volt, hogy megkönnyítse a felhasználók számára, hogy kihasználja a honlapunkon. A honlap felhasználói hogy cookie-kat használ, eG nem adja meg a hozzáférési adatokat minden egyes alkalommal, amikor a weboldal elérhető, mert ez veszi át a honlapon, és a cookie így tárolják a felhasználó számítógépén a rendszer. Egy másik példa a süti egy bevásárlókocsi egy online boltban. Az online áruház, a cikk megjegyzi, hogy egy ügyfél helyezte a virtuális kosárba keresztül egy sütit.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalán keresztüli beállítását az internetböngésző segítségével, és véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törlődhetnek internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez a legnépszerűbb internetes böngésző. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.
Általános adatok és információk gyűjtése
Weboldalunk általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjteni lehet (1) a használt böngésző típusokat és verziókat, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszert, (3) azt a webhelyet, ahonnan egy belépő rendszer eljut a weboldalunkra (ún. hivatkozók), (4) az al - weboldalak, (5) az internetes oldal elérésének dátuma és időpontja, (6) az Internet protokoll címe (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer Internet szolgáltatója, és (8) minden egyéb hasonló adat, ill. információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során nem vonunk le következtetést az érintettel kapcsolatban. Ezek az információk inkább (1) weboldalunk tartalmának megfelelő továbbításához, (2) weboldalunk tartalmának és hirdetéseinek optimalizálásához, (3) információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technológiáinak hosszú távú életképességének biztosításához szükségesek. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja a kibertámadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemezzük, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint biztosítsuk az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.
Regisztráció honlapunkon
Az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztráljon az adatkezelő honlapján. Mely személyes adatokat továbbítanak a vezérlőnek a bejegyzéshez használt megfelelő bemeneti maszk határozza meg. A felhasználó által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra gyűjtik és tárolják. A vezérlő kérheti egy vagy több processzor (pl. Csomagszolgálat) átvitelét, amely személyes adatokat is felhasznál, belső célra, amely a vezérlőnek tulajdonítható.

A weboldalra történő regisztrációval az internetszolgáltató által megadott IP címet használják. Ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásainkkal való visszaélésünket, és ha szükséges, lehetővé tesszük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Emiatt az adatok tárolása szükséges a vezérlő biztosításához. Ezeket az adatokat nem továbbítják a harmadik félnek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatok átadását, vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az adatalany nyilvántartásba vétele, a személyes adatok önkéntes megjelölésével, lehetővé teszi az adatkezelő számára az adattartalom tartalmának vagy szolgáltatásainak nyújtását. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a megadott személyes adatokat,

Az adatkezelőt a lehető leghamarabb az adatalanyon tárolják. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy adatairól kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. Ebből a szempontból az adatkezelő munkatársai teljes körűen elérhetők a kapcsolattartó személyként.
Kapcsolatfelvételi lehetőség a honlapon keresztül
A weboldal olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levelezés általános címét is (e-mail cím). Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresi meg az adatkezelőt, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.
Megjegyzés funkció a weboldalon található blogban
Lehetőséget biztosítunk a felhasználóknak arra, hogy egyéni megjegyzéseket fűzzenek az egyes blogbejegyzésekhez egy blogon, amely az adatkezelő honlapján található. A blog egy internetes, nyilvánosan elérhető portál, amelyen keresztül egy vagy több bloggernek vagy webbloggernek nevezett személy cikkeket tehet közzé, vagy gondolatait úgynevezett blogbejegyzésekben írhatja le. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Ha az adatalany észrevételt tesz a weboldalon, az adatalany megjegyzései is tárolásra és közzétételre kerülnek, valamint a kommentár és a felhasználó (álnév) . Ezenkívül az IP-cím az internetszolgáltatóhoz (ISP) tartozik. Az IP-cím tárolása biztonsági okokból történik, és abban az esetben, ha az érintett sérti harmadik felek jogait, vagy egy adott megjegyzéssel illegális tartalmat helyez el. E személyes adatok tárolása ezért az adatkezelő érdekében áll, hogy fel lehessen szenvedni a jogsértés esetét. Az összegyűjtött személyes adatokat harmadik személyeknek nem adják át, kivéve, ha az átruházást törvény írja elő, vagy az adatkezelő védelmét szolgálja.
Gravatar
A megjegyzésekhez az Automatikus Gravatar szolgáltatást használjuk. A Gravatar egyezik az email címeddel és a térképekkel - ha regisztráltál - az avatar képeddel a megjegyzés mellett. Ha nem regisztrált, nem jelenik meg kép. Meg kell jegyezni, hogy minden regisztrált WordPress felhasználó automatikusan regisztrálva van a Gravatarnál. A Gravatar részletei: https://en.gravatar.com
A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása
Az adatkezelő az adatállomány személyes adatait feldolgozza és tárolja csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges időtartamig, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó tolerálható.

Ha a raktározási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó egy tárolási időt ír elő, akkor a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolni vagy törölni kell.
Az érintett jogai


a) Visszaigazolási jog
Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván e megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

b) Hozzáférés joga
Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az európai jogalkotónak az általa tárolt személyes adataival kapcsolatos információkhoz, és ezen információk egy példányához. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben tartózkodó címzettek;
ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok;
az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti az adatkezelőtől, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen;
a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog megléte;
ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ;
a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információk az érintett logikáról, valamint annak jelentőségéről és várható következményeiről ilyen adatkezelés az érintett számára.

Továbbá az érintettnek joga van arra, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

Ha az érintett élni kíván e hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

c) Helyesbítéshez való jog
Minden egyes érintettnek jogában áll az európai jogalkotót az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül szerezni. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van a hiányos személyes adatokhoz, ideértve a kiegészítő nyilatkozatot is.

Ha az érintett élni kíván helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

d) Törlési jog (elfeledéshez való jog)
Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotótól megkapni a felügyelő törlésének személyes adatait. mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján.
A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.
A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

Ha a fent említett okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett kérni kívánja az általunk tárolt személyes adatainak törlését, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. Munkatársunk haladéktalanul köteles gondoskodni a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

Ha az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit figyelembe véve megteszi az ésszerű lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többieket. azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintett kért az ilyen személyes adatokra mutató hivatkozások, illetve az azokról szóló másolatok vagy replikációk törlését, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. Munkatársaink egyedi esetekben megteszik a szükséges intézkedéseket.

e) Az adatkezelés korlátozásának joga
Minden adatfelvevőnek joga van az európai jogalkotótól megkapni az adatkezelő korlátozásának megszerzését, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényes:

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyette felhasználásuk korlátozását kéri.
Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg annak ellenőrzése nem történik meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben.

Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja az általunk tárolt személyes adatok kezelésének korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely munkatársával. Az adatkezelés korlátozásáról munkatársunk gondoskodik.

f) Adathordozhatósághoz való jog
Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó védje a személyes adatokat, Ő joga van továbbítja ezeket az adatokat egy másik vezérlő akadálytalanul a vezérlő melyik a személyes adatot szolgáltatott, mindaddig, amíg a feldolgozás hozzájáruláson alapuló pontja alapján (a) cikke 6 (1) pontja a GDP egy pont (a) cikke 9 (2) a GDP-hez, ő a szerződés pontja alapján (b) cikke 6 (1) a GDP-, és a feldolgozást végzik, automatizált eszközökkel, ameddig A feladat feladata, hogy ellenőrzött módon végezze el a feladatot.

Furthermor a gyakorlása érzés nagyon is rendben van, hogy adathordozhatóság cikke alapján 20 (1) a GDP-, az érintettnek biztosítani kell a jogot, hogy a személyes adatokat továbbított Eorope egyik vezérlő a másikra, ahol ez műszakilag megvalósítható, és ha ezzel nem hátrányosan befolyásolják mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet bármely munkatársunkkal.

g) Tiltakozás joga
Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára az általuk érintett indokok alapján védeni, ) a GDPR 6 (1) cikkében. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

Ha személyes adatokat direkt marketing célból dolgozunk fel, az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatokat e célból.

Ezen túlmenően, az érintettnek joga van a sajátos helyzetével összefüggő okok miatt tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok általunk tudományos vagy történelmi kutatási célból, illetve statisztikai célból történő kezelése ellen a 89. cikk (1) bekezdése értelmében. ) pontja alapján, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből elvégzett feladat elvégzéséhez szükséges.

A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett bármely alkalmazottunkkal kapcsolatba léphet. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58/EK irányelv ellenére, szabadon élhet tiltakozási jogával, automatizált eszközökkel, műszaki előírásokat használva.

h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is
Minden egyes érintettnek joga van dönteni egy kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés alapján, beleértve a profilalkotást is, amely joghatásokat vált ki rá. (1) nem az uniós vagy a tagállami jogszabályok írják alá, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely az (2) (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, megfelelő intézkedéseket teszünk az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. az érintett jogai és szabadságai, valamint jogos érdekei, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jog.

Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatalhoz kapcsolódó jogaival, bármikor kapcsolatba léphet bármely alkalmazottunkkal.

i) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga
Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor megkaphassa az európai jogszabályokat, hogy személyes adataival egyetértsen.

Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet bármely alkalmazottunkkal.

Az adatkezelés jogalapja
Művészet. 6. (1) bek. a GDPR szolgál jogalapként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez egy adott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, mint például amikor az adatkezelési műveletekre termékértékesítéshez vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához van szükség, az adatkezelés 6. (1) bekezdés lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünknek olyan jogszabályi kötelezettsége van, amely a személyes adatok kezelését írja elő, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelés a Ptk. 6. (1) bek. c GDPR.
Ritka esetekben a személyes adatok kezelésére az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében lehet szükség. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató cégünknél megsérülne, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek kellene továbbítani. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. (1) bek. d GDPR.
Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f GDPR. Ez a jogalap olyan adatkezelési műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelésre cégünk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség, kivéve, ha ezeket az érdekeket az érdekek felülírják. vagy az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen megengedhetők, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).
Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek
Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bekezdés lit. f GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.
A személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.
Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses kötelezettségként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei
Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben jogszabály (pl. adójogszabályok) írja elő, vagy szerződéses rendelkezésekből is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ).

Néha szükséges lehet szerződést kötni arról, hogy az érintett személyes adatokat ad meg számunkra, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni számunkra, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne szerződést kötni.

Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával. A munkavállaló tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy az a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége, valamint a személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei. adat.
Az automatizált döntéshozatal megléte
Mint felelős vállalat, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Általános sütik
Cookie-k a WordPress-bőlNév
Célja
Érvényesség


wordpress_test_cookie
Ez a cookie határozza meg, hogy a cookie-k használata le van-e tiltva a böngészőben. Tárolási idő: A böngésző munkamenet végéig (az internetböngésző bezárásakor törlődik).
Ülés


PHPSESSID
Ez a süti eltárolja az Ön aktuális munkamenetét a PHP-alkalmazásokkal kapcsolatban, biztosítva, hogy a weboldal PHP programozási nyelven alapuló összes funkciója teljes mértékben megjelenjen. Tárolási idő: A böngésző munkamenet végéig (az internetböngésző bezárásakor törlődik).
Ülés


wordpress_akm_mobile
Ezeket a sütiket csak a WordPress adminisztrációs területén használják.
1 év


wordpress_logged_in_akm_mobile
Ezeket a sütiket csak a WordPress adminisztrációs területén használjuk, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára.
Ülés


wp-settings-akm_mobile
Ezeket a sütiket csak a WordPress adminisztrációs területén használjuk, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára.
Ülés


wp-settings-time-akm_mobile
Ezeket a sütiket csak a WordPress adminisztrációs területén használjuk, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára.
Ülés


ab
Az új funkciók A / B tesztelésére használják.
Ülés


akm_mobile
menti, ha a látogató egy webhely mobil verzióját szeretné látni.
1 napCookie-k a DSGVO AIO-tól a WordPresshez

Név Cél Érvényesség
dsgvoaio Ez a LocalStorage kulcs/érték azt tárolja, hogy a felhasználó mely szolgáltatásokat fogadta el vagy nem. változó
_egyedi Ez a LocalStorage kulcs/érték egy generált azonosítót tárol, így a felhasználó feliratkozási/leiratkozási műveletei dokumentálhatók. Az azonosító névtelenül tárolódik. változó
dsgvoaio_create Ez a LocalStorage kulcs/érték tárolja a _uniqueuid létrehozásának időpontját. változó
dsgvoaio_vgwort_disable Ez a LocalStorage kulcs/érték azt tárolja, hogy a szolgáltatás VG szószabványa engedélyezett-e vagy sem (az oldal operátorának beállítása). változó
dsgvoaio_ga_disable Ez a LocalStorage kulcs/érték azt tárolja, hogy a Google Analytics Standard szolgáltatás engedélyezett-e vagy sem (A webhely üzemeltetőjének bérbeadása). változó

A Google Analytics
Ez a webhely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által nyújtott különféle szolgáltatásokat használja. Az alábbiakban részletesebben ismertetjük ezen egyedi szolgáltatások igénybevételét.

Az alábbi szolgáltatások igénybevétele és a személyes adatok (különösen az IP-címek) kapcsolódó gyűjtése általában a weboldalunk tartalmának elemzéséhez, javításához és vonzó megjelenéséhez fűződő jogos érdekünkön, valamint azon jogos érdekünkön alapul, hogy bármilyen hirdetést az Ön igényeihez szabjunk. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés).

A Google Analytics sütiket használ (lásd még 3.1 „Cookie-k”). A cookie-k az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a Google számára, hogy elemezze, hogyan használja ezt a webhelyet. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és tárolják.

IP anonimizálás

Weboldalunkon aktiváltuk az IP anonimizálást. Ez azt jelenti, hogy a Google lerövidíti az Ön IP-címét, mielőtt továbbítja azt az USA-ba, feltéve, hogy az IP-cím az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államból származik. A jelen weboldal üzemeltetője szerződést köt a Google-lal, hogy ezeket az információkat a webhely használatának értékelésére, a webhely tevékenységéről szóló jelentések készítésére, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítására használja fel. A Google Analytics folyamat során az Ön böngészőjéből továbbított IP-cím nem kapcsolódik a Google által tárolt egyéb adatokhoz.

Az Ön adatainak gyűjtése elleni tiltakozás joga

A cookie-k tárolását letilthatja a böngésző beállításainak megfelelő módosításával; vegye azonban figyelembe, hogy ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a webhelyen elérhető összes funkciót. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza a cookie-k által generált adatokat a webhely Ön általi használatáról (beleértve az Ön IP-címét is), ha letölti és telepíti a következő linkről elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=hu .

További információ arról, hogy a Google Analytics hogyan kezeli az Ön adatait, a Google adatvédelmi irányelveiben található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu .

Az adatok feldolgozása a nevünkben

Adatkezelési szerződést kötöttünk a Google Analytics használatára vonatkozóan, és a szolgáltatás igénybevétele során maradéktalanul betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Demográfiai adatok gyűjtése a Google Analytics segítségével

Ez a webhely a Google Analytics által biztosított demográfiai funkciót használja. Ez a funkció lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek a webhely látogatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Ezeket az adatokat a Google személyre szabott hirdetéseiből, valamint külső szolgáltatók látogatói adataiból gyűjtjük. Ezek az adatok nem tulajdoníthatók konkrét személyeknek. Ezt a funkciót bármikor letilthatja Google-fiókja hirdetési beállításainak módosításával, vagy megtilthatja az adatok Google Analytics általi általános gyűjtését a fenti lépések követésével.

Cookie-k a Google Analytics szolgáltatásbólNév
Célja
Érvényesség


_ga
A weboldal látogatóinak megkülönböztetése.
2 óra


_gid
A weboldal látogatóinak megkülönböztetése.
24 óra


_gat_gtag_UA_
A kérések sebességének szabályozására szolgál. Ha a Google Analytics szolgáltatást a Google Címkekezelőn keresztül biztosítja, akkor ennek a cookie-nak a neve _dc_gtm_ lesz.
1 perc


_dc_gtm_
A Google Analytics szerverkérelmek számának figyelésére szolgál.
1 perc


AMP_TOKEN
Tartalmaz egy token kódot, amely egy ügyfél-azonosító kiolvasására szolgál az AMP-ügyfélazonosító szolgáltatásból. Ha ezt az azonosítót egyezteti a Google Analytics azonosítójával, a felhasználók az AMP-tartalom és a nem AMP-tartalom közötti váltáskor egyeztethetők.
30 másodperctől 1 évig


_gat
A Google Analytics szerverkérések számának figyelésére szolgál a Google Címkekezelő használatakor.
1 perc


_gac_
A felhasználó marketingkampányaival kapcsolatos információkat tartalmaz. Ezeket megosztja a Google AdWords / Google Ads szolgáltatással, amikor a Google Ads- és a Google Analytics-fiók összekapcsolódik.
90 nap


__utma
A felhasználók és a munkamenetek azonosítására használt azonosító.
2 év


__utmt
A Google Analytics szerverkérelmek számának figyelésére szolgál.
10 perc


__utmb
Az új munkamenetek és látogatások megkülönböztetésére szolgál. Ez a cookie akkor van beállítva, amikor a GA.js JavaScript-könyvtár betöltődik, és nincs létező __utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics szerverére.
30 perc


__utmc
Csak a Google Analytics régi Urchin-verzióival használható, a GA.js-szel nem. Az új munkamenetek és a munkamenet végén végzett látogatások megkülönböztetésére szolgál.
Ülés


__utmz
Információkat tartalmaz arról a forgalmi forrásról vagy kampányról, amely a felhasználót a webhelyre irányította. A cookie a GA.js javascript betöltésekor és frissítésekor kerül beállításra, amikor adatokat küldenek a Google Anaytics szerverére.
6 hónap


__utmv
A webfejlesztő által a Google Analytics _setCustomVar metódusával beállított egyéni információkat tartalmaz. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor új adatot küldenek a Google Analytics szerverére.
2 év


__utmx
Annak meghatározására szolgál, hogy egy felhasználó szerepel-e A/B vagy többváltozós tesztben.
18 hónap


__utmxx
Annak meghatározására szolgál, hogy mikor ér véget az A / B vagy többváltozós teszt, amelyben a felhasználó részt vesz.
18 hónap


Lapozzon a lap tetejére