Adatkezelési tájékoztató

Állapot: 26.06.2022

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos gazdálkodásunk számára. Az internetes oldalaink használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok kezelése szükséges, és az adatkezelésnek nincs törvényi alapja, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, mint például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének mindig összhangban kell lennie az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelmi előírásokkal. vonatkozik ránk. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

Adatkezelőként számos technikai és szervezési intézkedést hajtottunk végre annak érdekében, hogy biztosítsuk a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok legteljesebb védelmét. Az internet alapú adatátvitelben azonban elvileg lehetnek biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem biztos, hogy garantált. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

Fogalommeghatározások

Az adatvédelmi nyilatkozatunk az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Az adatalany

  Az adatalany minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  Feldolgozás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, tárolás, szervezés, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) Az adatkezelés korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőbeni feldolgozásukat korlátozzák.

 • e) Profilozás

  A természetes személyekkel kapcsolatban értékelendő, személyes adatok értékeléséhez és személyre szabásához szükséges személyes adatok bármelyikének profilkészítési módja, , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Álnévvé tétel

  A pszeudonimalizálás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok nem tulajdoníthatók egy adott adatalanynak. hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) A feldolgozásért felelős adatkezelő

  A természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv feldolgozásáért felelős ellenőr vagy adatkezelő, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját; ha az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy azok a különleges kritériumok, amelyekre a kinevezést az uniós vagy tagállami jogszabályok biztosítják.

 • h) Processzor

  A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

 • i) Címzett

  A kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amelyhez a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Az állami hatóságok azonban az uniós vagy a tagállami jogszabályoknak megfelelően egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, és nem tekinthetők címzetteknek; Az ilyen adatok ezen hatóságok általi feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi szabályok betartásától függ.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más szerv, mint az érintett, vezérlő, processzor és a személyek, akik közvetlen felügyelete alatt az adatkezelő vagy feldolgozó, jogosultak a személyes adatok feldolgozására.

 • k) beleegyezés

  Hozzájárulása az adatalany minden önkéntesnek, konkrét, megalapozott és egyértelmű jelzést az érintett kívánságának általa, nyilatkozatot vagy egy világos megerősítő fellépés jelenti megállapodás a személyes adatok feldolgozása kapcsolódóan dúdolni az egészet .

A vezérlő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemhez kapcsolódó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:

Kite'n Sail

Willi Ewig

231 Res. Mallorca, 2. tétel – Parc de la Baie Orientale

97150 St. Martin

Guadeloupe

+4917662211632 XNUMX

E-mail: 

Cookie-k / SessionStorage / LocalStorage

Az internetes oldalaink cookie-kat, helyi tárhelyet és sessionstorage-t használnak. Ennek célja, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A helyi tárolás és a munkamenet-tárolás egy olyan technológia, amelyet a böngésző használ adatok tárolására a számítógépen vagy mobileszközön. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszer egy internetes böngészőn keresztül tárol. Megakadályozhatja a cookie-k, a helyi tárhely és a sessionstorage használatát, ha beállítja ezeket a böngészőjében.

Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Web böngészőként vagy böngészőként használható. Ez lehetővé teszi az internetes oldalak és kiszolgálók böngészését, hogy megkülönböztessék az egyes böngészőket a dátumoktól. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.

A cookie-k használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tudunk nyújtani a weboldal használói számára, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

Útján cookie-t, információk és ajánlatok honlapunkon lehet optimalizálni a felhasználó igényeit. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, mint korábban említettük, hogy ismerje el honlapunkra felhasználók. E felismerés az volt, hogy megkönnyítse a felhasználók számára, hogy kihasználja a honlapunkon. A honlap felhasználói hogy cookie-kat használ, eG nem adja meg a hozzáférési adatokat minden egyes alkalommal, amikor a weboldal elérhető, mert ez veszi át a honlapon, és a cookie így tárolják a felhasználó számítógépén a rendszer. Egy másik példa a süti egy bevásárlókocsi egy online boltban. Az online áruház, a cikk megjegyzi, hogy egy ügyfél helyezte a virtuális kosárba keresztül egy sütit.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalán keresztüli beállítását az internetböngésző segítségével, és véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törlődhetnek internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez a legnépszerűbb internetes böngésző. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

Általános adatok és információk gyűjtése

Weboldalunk általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjteni lehet (1) a használt böngésző típusokat és verziókat, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszert, (3) azt a webhelyet, ahonnan egy belépő rendszer eljut a weboldalunkra (ún. hivatkozók), (4) az al - weboldalak, (5) az internetes oldal elérésének dátuma és időpontja, (6) az Internet protokoll címe (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer Internet szolgáltatója, és (8) minden egyéb hasonló adat, ill. információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során nem vonunk le következtetést az érintettel kapcsolatban. Ezek az információk inkább (1) weboldalunk tartalmának megfelelő továbbításához, (2) weboldalunk tartalmának és hirdetéseinek optimalizálásához, (3) információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technológiáinak hosszú távú életképességének biztosításához szükségesek. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja a kibertámadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemezzük, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint biztosítsuk az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

Regisztráció honlapunkon

Az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztráljon az adatkezelő honlapján. Mely személyes adatokat továbbítanak a vezérlőnek a bejegyzéshez használt megfelelő bemeneti maszk határozza meg. A felhasználó által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra gyűjtik és tárolják. A vezérlő kérheti egy vagy több processzor (pl. Csomagszolgálat) átvitelét, amely személyes adatokat is felhasznál, belső célra, amely a vezérlőnek tulajdonítható.

A weboldalra történő regisztrációval az internetszolgáltató által megadott IP címet használják. Ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásainkkal való visszaélésünket, és ha szükséges, lehetővé tesszük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Emiatt az adatok tárolása szükséges a vezérlő biztosításához. Ezeket az adatokat nem továbbítják a harmadik félnek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatok átadását, vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az adatalany nyilvántartásba vétele, a személyes adatok önkéntes megjelölésével, lehetővé teszi az adatkezelő számára az adattartalom tartalmának vagy szolgáltatásainak nyújtását. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a megadott személyes adatokat,

Az adatkezelőt a lehető leghamarabb az adatalanyon tárolják. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy adatairól kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. Ebből a szempontból az adatkezelő munkatársai teljes körűen elérhetők a kapcsolattartó személyként.

Kapcsolatfelvételi lehetőség a honlapon keresztül

A weboldal olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levelezés általános címét is (e-mail cím). Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresi meg az adatkezelőt, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

Megjegyzés funkció a weboldalon található blogban

Lehetőséget biztosítunk a felhasználóknak arra, hogy egyéni megjegyzéseket fűzzenek az egyes blogbejegyzésekhez egy blogon, amely az adatkezelő honlapján található. A blog egy internetes, nyilvánosan elérhető portál, amelyen keresztül egy vagy több bloggernek vagy webbloggernek nevezett személy cikkeket tehet közzé, vagy gondolatait úgynevezett blogbejegyzésekben írhatja le. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Ha az adatalany észrevételt tesz a weboldalon, az adatalany megjegyzései is tárolásra és közzétételre kerülnek, valamint a kommentár és a felhasználó (álnév) . Ezenkívül az IP-cím az internetszolgáltatóhoz (ISP) tartozik. Az IP-cím tárolása biztonsági okokból történik, és abban az esetben, ha az érintett sérti harmadik felek jogait, vagy egy adott megjegyzéssel illegális tartalmat helyez el. E személyes adatok tárolása ezért az adatkezelő érdekében áll, hogy fel lehessen szenvedni a jogsértés esetét. Az összegyűjtött személyes adatokat harmadik személyeknek nem adják át, kivéve, ha az átruházást törvény írja elő, vagy az adatkezelő védelmét szolgálja.

Gravatar

A megjegyzésekhez az Automatikus Gravatar szolgáltatást használjuk. A Gravatar egyezik az email címeddel és a térképekkel - ha regisztráltál - az avatar képeddel a megjegyzés mellett. Ha nem regisztrált, nem jelenik meg kép. Meg kell jegyezni, hogy minden regisztrált WordPress felhasználó automatikusan regisztrálva van a Gravatarnál. A Gravatar részletei: https://en.gravatar.com

A személyes adatok rutin törlése és zárolása

Az adatkezelő az adatállomány személyes adatait feldolgozza és tárolja csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges időtartamig, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó tolerálható.

Ha a raktározási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó egy tárolási időt ír elő, akkor a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolni vagy törölni kell.

Az érintett jogai

 • a) A visszaigazolás joga

  Minden egyes érintettnek jogában áll az európai jogalkotó tájékoztatni. Ha az adatalany élni kívánja e megerősítési joggal, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen az európai jogalkotónak az általa tárolt személyes adataival kapcsolatos információkhoz, és ezen információk egy példányához. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

  • a feldolgozás célja;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben részesülők;
  • ahol lehetséges, a tervezett időszakot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok;
  • Ebben a cikkben új módszert javasolunk a személyes adatok feldolgozására.
  • a panasz benyújtásának jogát a felügyeleti hatósághoz;
  • ahol a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalany;
  • megléte automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotás cikkben említetteknek 22 (1) és (4) a GDP-, és legalább azokban az esetekben, értelmes információt logikájáról, valamint a jelentőségét és tervezett következményei ilyen feldolgozás az érintett számára.

  Továbbá az érintettnek joga van arra, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha egy adatalany igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Minden egyes érintettnek jogában áll az európai jogalkotót az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül szerezni. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van a hiányos személyes adatokhoz, ideértve a kiegészítő nyilatkozatot is.

  Ha az adatalany ezt a jogot helyesbítésre kívánja használni, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • d) törlési jog (elfelejtendő)

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotótól megkapni a felügyelő törlésének személyes adatait. mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokat feldolgozzák vagy más módon feldolgozzák.
  • Az érintettnek visszavonja hozzájárulását, amelyre a feldolgozó épül szerint a pont (a) cikke 6 (1) a GDP-hez, hogy a pont (a) cikke 9 (2) a GDP-, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintettnek kifogásolja a feldolgozás cikke alapján 21 (1) a GDP-, és nincsenek uralkodó jogos indokok feldolgozására, akkor az érintett tárgyak feldolgozására cikke alapján 21 (2) a GDP az.
  • A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
  • A személyes adatokat be kell tartani az uniós vagy a tagállami jogszabályokban előírt olyan jogi kötelezettségeknek, amelyekre az adatkezelő vonatkozik.
  • A személyes adatokat a GDPR 8 (1) cikkében említett társasági szolgáltatások információszolgáltatásával kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fent említett okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett kérni kívánja az általunk tárolt személyes adatainak törlését, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. Munkatársunk haladéktalanul köteles gondoskodni a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

  Ha az adatkezelő a személyes adatot nyilvánosságra hozta, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles a személyes adatokat törölni, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit figyelembe véve megteszi az ésszerű lépéseket, ideértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többieket. azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintett kért, hogy az érintett személyes adatokra mutató hivatkozások, illetve azokról szóló másolatok vagy replikációk törlését az érintettek töröljék, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. Munkatársaink egyedi esetekben megteszik a szükséges intézkedéseket.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden adatfelvevőnek joga van az európai jogalkotótól megkapni az adatkezelő korlátozásának megszerzését, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényes:

  • A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • A feldolgozás jogellenes, és az adatalany ellenzi a személyes adatokat és kéréseket.
  • Az adatkezelő már nem szükséges a feldolgozás céljából, de a jogi követelések létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges adatok megkövetelik.
  • Az adatalany kifogásolta a GDPR 21 (1) cikkely szerinti feldolgozását, amíg az adatkezelő jogszerű indokainak ellenőrzése meghiúsul.

  Amennyiben a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja az általunk tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely munkatársával. Az adatkezelés korlátozásáról munkatársunk gondoskodik.

 • f) Az adatok hordozhatóságának joga

  Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó védje a személyes adatokat, Ő joga van továbbítja ezeket az adatokat egy másik vezérlő akadálytalanul a vezérlő melyik a személyes adatot szolgáltatott, mindaddig, amíg a feldolgozás hozzájáruláson alapuló pontja alapján (a) cikke 6 (1) pontja a GDP egy pont (a) cikke 9 (2) a GDP-hez, ő a szerződés pontja alapján (b) cikke 6 (1) a GDP-, és a feldolgozást végzik, automatizált eszközökkel, ameddig A feladat feladata, hogy ellenőrzött módon végezze el a feladatot.

  Furthermor a gyakorlása érzés nagyon is rendben van, hogy adathordozhatóság cikke alapján 20 (1) a GDP-, az érintettnek biztosítani kell a jogot, hogy a személyes adatokat továbbított Eorope egyik vezérlő a másikra, ahol ez műszakilag megvalósítható, és ha ezzel nem hátrányosan befolyásolják mások jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet bármely munkatársunkkal.

 • g) A kifogás joga

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára az általuk érintett indokok alapján védeni, ) a GDPR 6 (1) cikkében. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű jogos indokait, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

  Ha személyes adatokat direkt marketing célból dolgozunk fel, az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a direkt marketing célú adatkezelés ellen, a továbbiakban nem kezeljük a személyes adatokat e célból.

  Ezen túlmenően, az érintettnek joga van a sajátos helyzetével összefüggő okok miatt tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok általunk tudományos vagy történelmi kutatási célból, illetve statisztikai célból történő kezelése ellen a 89. cikk (1) bekezdése értelmében. ) pontja alapján, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből elvégzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett bármely alkalmazottunkkal kapcsolatba léphet. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben és a 2002/58/EK irányelv ellenére szabadon élhet tiltakozási jogával, automatizált eszközökkel, műszaki előírásokat használva.

 • h) automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden egyes érintettnek joga van dönteni egy kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés alapján, beleértve a profilalkotást is, amely joghatásokat vált ki rá. (1) nem az uniós vagy a tagállami jogszabályok írják alá, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely az (2) (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, megfelelő intézkedéseket teszünk az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. az érintett jogai és szabadságai, valamint jogos érdekei, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jog.

  Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatalhoz kapcsolódó jogaival, bármikor felveheti a kapcsolatot bármely alkalmazottunkkal.

 • i) Az adatvédelmi engedély visszavonására vonatkozó jog

  Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor megkaphassa az európai jogszabályokat, hogy személyes adataival egyetértsen.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet bármely alkalmazottunkkal.

Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6. (1) bek. a GDPR szolgál jogalapként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez egy adott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, mint például amikor az adatkezelési műveletekre termékértékesítéshez vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához van szükség, az adatkezelés 6. (1) bekezdés lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünknek olyan jogszabályi kötelezettsége van, amely a személyes adatok kezelését írja elő, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelés a Ptk. 6. (1) bek. c GDPR.
Ritka esetekben a személyes adatok kezelésére az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében lehet szükség. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató cégünknél megsérülne, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek kellene továbbítani. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. (1) bek. d GDPR.
Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f GDPR. Ez a jogalap olyan adatkezelési műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelésre cégünk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség, kivéve, ha ezeket az érdekeket az érdekek felülírják. vagy az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen megengedhetők, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bekezdés lit. f GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses előírásként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben jogszabály (pl. adójogszabályok) írja elő, vagy szerződéses rendelkezésekből is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ).

Néha szükséges lehet szerződést kötni arról, hogy az érintett személyes adatokat ad meg számunkra, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni számunkra, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne szerződést kötni.

Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával. A munkavállaló tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy az a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége, valamint a személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei. adat.

Az automatizált döntéshozatal megléte

Mint felelős vállalat, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Általános sütik

Cookie-k a WordPress-ről

Név Cél Érvényesség
wordpress_test_cookie Ez a cookie határozza meg, hogy a cookie-k használata le van-e tiltva a böngészőben. Tárolási idő: A böngésző munkamenet végéig (az internetböngésző bezárásakor törlődik). Ülés
PHPSESSID Ez a süti eltárolja az aktuális munkamenetet a PHP-alkalmazásokkal kapcsolatban, biztosítva, hogy a weboldal PHP programozási nyelven alapuló összes funkciója teljes mértékben megjelenjen. Tárolási idő: A böngésző munkamenet végéig (az internetböngésző bezárásakor törlődik). Ülés
wordpress_akm_mobile Ezeket a sütiket csak a WordPress adminisztrációs területén használják. 1 év
wordpress_logged_in_akm_mobile Ezeket a sütiket csak a WordPress adminisztrációs területén használják, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára. Ülés
wp-settings-akm_mobile Ezeket a sütiket csak a WordPress adminisztrációs területén használják, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára. Ülés
wp-settings-time-akm_mobile Ezeket a sütiket csak a WordPress adminisztrációs területén használják, és nem vonatkoznak a webhely többi látogatójára. Ülés
ab Az új funkciók A / B tesztelésére használják. Ülés
akm_mobile elmenti, ha a látogató egy webhely mobil verzióját szeretné látni. 1 Day

Cookie-k a DSGVO AIO-tól a WordPresshez

Név Cél Érvényesség
dsgvoaio Ez a LocalStorage kulcs/érték azt tárolja, hogy a felhasználó mely szolgáltatásokat fogadta el vagy nem. változó
_egyedi Ez a LocalStorage kulcs/érték egy generált azonosítót tárol, így a felhasználó feliratkozási/leiratkozási műveletei dokumentálhatók. Az azonosító névtelenül tárolódik. változó
dsgvoaio_create Ez a LocalStorage kulcs/érték tárolja a _uniqueuid létrehozásának időpontját. változó
dsgvoaio_vgwort_disable Ez a LocalStorage kulcs/érték azt tárolja, hogy a szolgáltatás VG szószabványa engedélyezett-e vagy sem (az oldal operátorának beállítása). változó
dsgvoaio_ga_disable Ez a LocalStorage kulcs/érték azt tárolja, hogy a Google Analytics Standard szolgáltatás engedélyezett-e vagy sem (A webhely üzemeltetőjének bérbeadása). változó

Google Analytics.

Ez a webhely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország által nyújtott különféle szolgáltatásokat használja. Az alábbiakban részletesebben ismertetjük ezen egyedi szolgáltatások igénybevételét.

Az alábbi szolgáltatások igénybevétele és a személyes adatok (különösen az IP-címek) kapcsolódó gyűjtése általában a weboldalunk tartalmának elemzéséhez, javításához és vonzó megjelenéséhez fűződő jogos érdekünkön, valamint azon jogos érdekünkön alapul, hogy bármilyen hirdetést az Ön igényeihez szabjunk. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés).

A Google Analytics sütiket használ (lásd még 3.1 „Cookie-k”). A cookie-k az Ön számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik a Google számára, hogy elemezze, hogyan használja ezt a webhelyet. A cookie-k által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat általában a Google egyesült államokbeli szerverére továbbítják és tárolják.

IP anonimizálás

Weboldalunkon aktiváltuk az IP anonimizálást. Ez azt jelenti, hogy a Google lerövidíti az Ön IP-címét, mielőtt továbbítja azt az USA-ba, feltéve, hogy az IP-cím az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államból származik. A jelen weboldal üzemeltetője szerződést köt a Google-lal, hogy ezeket az információkat a webhely használatának értékelésére, a webhely tevékenységéről szóló jelentések készítésére, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítására használja fel. A Google Analytics folyamat során az Ön böngészőjéből továbbított IP-cím nem kapcsolódik a Google által tárolt egyéb adatokhoz.

Az Ön adatainak gyűjtése elleni tiltakozás joga

A cookie-k tárolását letilthatja a böngésző beállításainak megfelelő módosításával; Felhívjuk figyelmét azonban, hogy ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a webhelyen elérhető összes funkciót. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza a cookie-k által generált adatokat a webhely használatáról (beleértve az Ön IP-címét is), ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető böngészőbővítményt:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

További információ arról, hogy a Google Analytics hogyan kezeli az Ön adatait, a Google adatvédelmi szabályzatában található:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Az adatok feldolgozása a nevünkben

Adatkezelési szerződést kötöttünk a Google Analytics használatára vonatkozóan, és a szolgáltatás igénybevétele során maradéktalanul betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait.

Demográfiai adatok gyűjtése a Google Analytics segítségével

Ez a webhely a Google Analytics által biztosított demográfiai funkciót használja. Ez a funkció lehetővé teszi olyan jelentések készítését, amelyek a webhely látogatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Ezeket az adatokat a Google személyre szabott hirdetéseiből, valamint külső szolgáltatók látogatói adataiból gyűjtjük. Ezek az adatok nem tulajdoníthatók konkrét személyeknek. Ezt a funkciót bármikor letilthatja Google-fiókja hirdetési beállításainak módosításával, vagy megtilthatja az adatok Google Analytics általi általános gyűjtését a fenti lépések követésével.

Cookie-k a Google Analytics szolgáltatásból

Név Cél Érvényesség
_ga A weboldal látogatóinak megkülönböztetése. 2 óra
_gid A weboldal látogatóinak megkülönböztetése. 24 óra
_gat_gtag_UA_ A kérések sebességének szabályozására szolgál. Ha a Google Analytics szolgáltatást a Google Címkekezelőn keresztül biztosítja, akkor ennek a cookie-nak a neve _dc_gtm_ lesz. 1 jegyzőkönyvet
_dc_gtm_ A Google Analytics szerverkérelmek számának figyelésére szolgál. 1 jegyzőkönyvet
AMP_TOKEN Tartalmaz egy token kódot, amely egy ügyfél-azonosító kiolvasására szolgál az AMP-ügyfélazonosító szolgáltatásból. Ha ezt az azonosítót egyezteti a Google Analytics azonosítójával, akkor a felhasználók egyeztethetők az AMP-tartalom és a nem AMP-tartalom közötti váltáskor. 30 másodperctől 1 évig
_gat A Google Analytics szerverkérések számának figyelésére szolgál a Google Címkekezelő használatakor. 1 minute
_gac_ A felhasználó marketingkampányaival kapcsolatos információkat tartalmaz. Ezeket megosztja a Google AdWords/Google Ads szolgáltatással, ha a Google Ads- és a Google Analytics-fiók összekapcsolódik. 90 Napok
__utma A felhasználók és a munkamenetek azonosítására használt azonosító. 2 éve
__utmt A Google Analytics szerverkérelmek számának figyelésére szolgál. 10 jegyzőkönyvet
__utmb Az új munkamenetek és látogatások megkülönböztetésére szolgál. Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor a GA.js javascript-könyvtár betöltődik, és nincs __utmb cookie. A cookie minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics szerverére. 30 jegyzőkönyvet
__utmc Csak a Google Analytics régi Urchin verzióival használható, a GA.js-sel nem. Új munkamenetek és látogatások megkülönböztetésére használták a munkamenet végén. Ülés
__utmz Információkat tartalmaz arról a forgalmi forrásról vagy kampányról, amely a felhasználót a webhelyre irányította. A cookie a GA.js javascript betöltésekor és frissítésekor kerül beállításra, amikor adatokat küldenek a Google Anaytics szerverére. 6 hónap
__utmv A webfejlesztő által a Google Analytics _setCustomVar metódusával beállított egyéni információkat tartalmaz. Ez a cookie minden alkalommal frissül, amikor új adatot küldenek a Google Analytics szerverére. 2 éve
__utmx Annak meghatározására szolgál, hogy egy felhasználó szerepel-e egy A/B vagy többváltozós tesztben. 18 hónap
__utmxx Annak meghatározására szolgál, hogy mikor ér véget az A / B vagy többváltozós teszt, amelyben a felhasználó részt vesz. 18 hónap
AfrikaansArabicBulgarianChinese (Traditional)CroatianCzechDutchEnglishFrenchGermanGreekHebrewHungarianIndonesianItalianJapaneseKoreanPolishRussianSerbianSpanishSwedishThaiVietnamese
Lapozzon a lap tetejére